B2B Nedir? - İhracat rehberi

B2B Nedir?

January 28, 2021
224
Views

Bu yazımızda B2B nedir konusunu işleyecek ve bazı faydalarından bahsedeceğiz. B2B terimi İngilizce Business to Business kelimelerinin karşılığıdır. B2B ticaret, işletmeler arasında geleneksel yollarla gerçekleştirilen iş ilişkilerinin elektronik ortamda gerçekleştirilmesi olarak tanımlanabilir.
Tüm firmalar, özellikle KOBİ`ler için çok uygun olan bu ticaret şekli; ürün seçeneklerinin artması, ürünlerin kalitesinin yükselmesi ve ödeme ve teslimat sıkıntılarının giderilmesinde yardımcı olmaktadır. Potansiyel alıcıların dünyanın her yanında pazara arz edilen ürünler hakkında bilgi sahibi olmalarına ve yeni üreticilerin dünya pazarlarına girmelerine imkan vermektedir. Daha düşük fiyatlı ve kaliteli ürünlerin pazara girmesi üreticiler arasında rekabetin artmasına ve tüm ticari işlemlerin maliyetinin düşmesine neden olmaktadır.

B2B Siteleri:
Dijital teknolojinin evrimi dünya genelinde ticaret algısını ve iş yapış şekillerini ciddi anlamda değiştirmiştir. Global pazarda ürün ve hizmet arzının giderek artmasıyla rekabet de hızla artmaktadır. Busines-to-business modelinde geleneksel yöntemlerin maliyetlere direkt etkisi olması bu alanda ciddi bir ihtiyaç doğurdu ve ihtiyaç da beraberinde yeni girişimleri getirdi: Online B2B siteleri.
Online B2B siteleri, üretici ve alıcıları, özellikle KOBİ`leri geleneksel ticaret engelleri olan; pazara uzaklık, bilgi eksikliği ve talebe uygun üretim yapılamayışı gibi dezavantajlardan kurtarabildiği ölçüde yararlı olacaktır. Bu model ile tedarikçilerin sağladığı ürün kataloglarını online kullanıma sunulur. Bu yapı bilgilerin tutarlı bir şekilde kullanıcılara sunulmasını, aranmasını ve alıcı- satıcı arasındaki entegrasyonu sağlar. Aynı zamanda alıcı ve satıcı taraflarındaki yükü azaltır. Bu modelde fiyat isteme, açık artırma, ters açık artırma gibi birçok işlem kolay bir şekilde gerçekleştirilir.
Bu platformların ve teknolojinin bize uluslararası ticarette sağladığı bazı avantajlar şunlardır;

 Hızlı ve güvenli iletişim.
 Daha fazla sayıda teklif veya talep toplayarak daha rekabetçi şartlarda ticaret yapmak.
 İş hacmine göre ödeme ve teslimat çeşitliliği.
 Kolay fiyat ve lojistik maliyetleri karşılaştırması

İhracat yapan veya yapmak isteyen işletmeler (özellikle de KOBİ`ler) açısından dijital pazarlama stratejisinin çok önemli bir parçası B2B (Business to Business) siteler, platformlar ve B2B firma dizinleridir.

B2B sitelerde oluşturacağınız şirket profil ve ürün sayfaları ile şunları elde edebilirsiniz:

 O sitelerden kendi web sitenize kaliteli ziyaretçi trafiği. (Bu genelde çok düşük olacaktır ancak belli bir kalitenin üzerinde olma ihtimali yüksek)
 İyi hazırlanmış İngilizce bir profil ve yine üzerinde iyi çalışılmış, optimize edilmiş ürün sayfaları, kataloglar ile talep alma (Lead Generation) ile her B2B site farklı imkanlar sağlayabilir.
 Kaliteli bazı sektörel B2B firma dizinlerinden alınacak Backlink`ler (Sitenize o sitelerden gelen bağlantılar) SEO çalışmalarınızda fayda sağlayabilir. Otorite ve güvenilirliğiniz Google gözünde iyileşebilir.
 Marka ve şirket bilinirliğinizin artmasına katkı sağlanır.

Yazı Etiketleri:
· ·
Yazı Kategorisi:
İhracat

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

The maximum upload file size: 8 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.