İhracatta Fikri Mülkiyet Hakların Korunması - İhracat rehberi

İhracatta Fikri Mülkiyet Hakların Korunması

March 18, 2021
151
Views

İhracatta Fikri Mülkiyet Hakların Korunması, yenilikçi iş faaliyetlerinin çeşitli yönlerini korumak için değerli araçlardır. Fikri mülkiyet hakları, genel olarak endüstriyel, bilimsel, edebi ve sanatsal alanlardaki entelektüel faaliyetlerden kaynaklanan yasal haklar anlamına gelir.

Ticari markalar, patentler, telif hakları ve endüstriyel tasarımlar “Fikri Mülkiyet Hakları” olarak adlandırılır.

 • Ticari markalar, markalaşmayı ve saygınlığı temsil eder.
 • Patentler, teknoloji ve teknolojik gelişmeleri temsil eder.
 • Telif hakları, yaratıcı çalışmaların tüm orijinal biçimlerini ve ifadelerini temsil eder.
 • Endüstriyel tasarımlar bir ürünün şeklini, görünümünü ve konfigürasyonunu temsil eder.

Fikri Mülkiyet Hakların Korunması, başkalarının mülkü kullanmasını engellemek için yasal hakka dayalı olmaları anlamında “mülkiyettir”. Hakların mülkiyeti de devredilebilir. Fiziksel varlıklar gibi, fikri mülkiyet varlıkları da tam değerlerini elde etmek için satın alınmalı ve muhafaza edilmeli, muhasebeleştirilmeli, değerlendirilmeli, yakından izlenmeli ve uygun şekilde yönetilmelidir. 

İşletmenizin fikri mülkiyet varlıklarının korunması

Bu adımları izlerken bir fikri mülkiyet uzmanının rehberliğini almak faydalı olacaktır.

 1. Hem işletmenizin bulunduğu yerde hem de iş yapmayı düşündüğünüz büyük ülkelerde fikri mülkiyet kuralları ve yasalarının temellerini öğrenin. Hedef pazarlarınızdaki fikri mülkiyet bilgisi, zamandan ve paradan tasarruf etmenize yardımcı olabilir.

Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü KOBİ’ler için özel olarak faydalı bilgiler ve kaynaklar sunmaktadır.

 • Fikri Mülkiyet varlıklarınızın stokunu alın.  Gerçekte sahip olduğunuz fikri mülkiyet varlıklarına ilişkin varsayımlarda bulunmayın. Fikri mülkiyet, birleşmeler, ortak girişimler veya Ar-Ge anlaşmaları için bir temel sağlayabilir.

Piyasada başkalarının sahip olduğu fikri mülkiyet haklarıyla çatışabilecek ürün ve hizmetleri ticarileştirmeden önce ticari markalar ve patentler üzerinde “çalışma özgürlüğü” araştırmaları yapın.

 • Bir fikri mülkiyet stratejisi geliştirin ve fikri mülkiyetin iş hedeflerinize ulaşmada sizi nasıl destekleyebileceğini anlamak için daha iyi bir konumda olun.
 • Geliştirmek istediğiniz pazarlardaki uluslararası fikri mülkiyet veri tabanlarını arayın:
  • Potansiyel rakipleri belirleyin.
  • Olası ortaklar ve pazarlar bulun.
  • Pazardaki değişiklikleri için öngörüler oluşturun.
  • Olası ihlallerden kaçının.

Hedef pazarınızda ulusal bir fikri mülkiyet ofisi bulmak için bir çalışma başlatın.

 • Fikri mülkiyet haklarınızı resmi olarak koruyun. Resmi fikri mülkiyet sistemi karmaşık olabileceğinden, ürün ve hizmetlerinizi korumak için profesyonel tavsiye alın.
 • Ürün ve hizmetlerinizi doğru şekilde işaretleyin.  Aşağıdakiler, ürünler ve ambalajlar üzerindeki fikri mülkiyet haklarınızı belirtmek için bazı örneklerdir:
  • Ticari markalar: Ticari marka sahipleri, tescillerini genellikle ® (tescilli), TM (ticari marka), SM (hizmet markası), MD (marque déposée) veya MC (marque de commerce) gibi belirli simgelerle belirtir. Ticari markanın kayıtlı olup olmadığına bakılmaksızın TM, SM ve MC sembolleri kullanılabilir. Öte yandan ® ve MD, yalnızca marka kayıtlıysa kullanılabilir.
  • Patentler: Buluşunuzu “Patent Başvurusu Yapıldı” veya “Patent Beklemede” ve patent başvuru numarası ile işaretlemek isteyebilirsiniz. Bu ifadelerin yasal bir etkisi yoktur, ancak bir kez patent verildikten sonra buluşu yapmak için münhasır hakkınızı uygulayabileceğiniz konusunda başkalarını uyarabilir.
  • Telif hakları: Çalışmanızı © simgesi, telif hakkı sahibinin adı ve ilk yayın yılı ile işaretleyebilirsiniz. İşaretleme, çalışmanın telif hakkı ile korunduğuna dair genel bir hatırlatma işlevi görür.
  • Endüstriyel tasarımlar: Uygun işaret, bir daire içindeki büyük “D” harfidir ve tasarım sahibinin ürün, etiket veya ambalaj üzerindeki adı veya kısaltmasıdır.
 • İhlalin önlenmesi / düzeltilmesi.  Anlaşmazlık ortaya çıktığında, müzakere edilmiş bir çözüme ulaşmaya çalışmak tercih edilir. Özellikle yabancı yargı alanlarında fikri mülkiyet davaları son çare olarak alınmalıdır. Farkındalık ve uygun stratejik planlama ile bu sonuç genellikle önlenebilir. Mümkün olan en kısa sürede kayıtlı bir profesyonelden fikri mülkiyet danışmanlığı isteyin.

Tescilli patent veya ticari marka aracıları veya fikri haklar hukukçuları gibi fikri haklar uzmanları, ihracatçıların aşağıdakiler gibi yaygın fikri mülkiyet tuzaklarından kaçınmanıza yardımcı olabilir:

 • Distribütörler veya dış kaynak sağlayıcı ortaklarla yapılan sözleşmelerde fikri mülkiyet konularını kapsamamak
 • Başkalarının fikri mülkiyet haklarını ihlal etmek
 • Yasaların her yerde aynı olduğunu varsayarsak
 • Ticari marka tescillerinin kontrol edilmemesi
 • Fikri mülkiyet kaydını kolaylaştırmak için bölgesel / uluslararası sistemleri kullanmamak
 • Uygunsuz yerel markalama kullanma
 • Koruma için çok geç başvurmak
 • Çok erken bilgi ifşa etmek

Fikri mülkiyetinizi aramak ve kaydetmek için uzman hizmetlerinden yararlanın. Fikri mülkiyet alanı yasaldır ve tek başına gezinmeniz veya hatta fikri mülkiyet haklarını hep birlikte görmezden gelmeniz tavsiye edilmez.

YANLIŞ: Bir patent, kayıtlı bir patent vekilinin yardımıyla düzgün bir şekilde yazılmış ve dosyalanmışsa, sağlam bir savunma olma ihtimali vardır.

YANLIŞ: Fikri mülkiyet hakları bölgeseldir — yalnızca verildikleri ülke veya bölgede tanınır ve uygulanabilir.

Anlaşmazlıkların çözülmesi

Uluslararası ticaret işlemlerinde birçok konu tartışmalı hale gelebilir. Örneğin:

 • Temsilcilerle olan anlaşmazlıklar
 • Vadesi gelen ödemelerin tahsilatı
 • Sözleşme veya garantinin ihlali
 • Fikri Mülkiyet Hakları
 • Teminatlı alacaklıların hakları, örneğin varlıklara el konulması
 • Yabancı kararların tenfizi

Anlaşmazlık çözümü seçeneklerini araştırmak için bir anlaşmazlık ortaya çıkarsa, sözleşmenin yargı alanındaki hukuk müşavirine danışın.

Bazı durumlarda tahkim bir seçenek olabilir. Alternatif uyuşmazlık çözümü olarak da adlandırılan tahkim, tarafların çatıştığı soruları değerlendirmek ve soruların nasıl çözüleceğine karar vermek için mahkemeye başvurulur.

Yazı Kategorisi:
İhracat

Comments are closed.