Belçika'ya İhracat Yapmak - İhracat rehberi

Belçika’ya İhracat Yapmak

April 1, 2021
30
Views

Ülkelerin dış ticaret potansiyellerini ele aldığımız yazı dizimize Belçika’ya ihracat yapmak ile devam ediyoruz. Belçika’ya ihracat yapmak için dikkat edilmesi gereken konuları ve ülkenin dış ticaret profilini inceliyoruz.

Genel Görünüm

Dünyanın en büyük 25. ekonomisi olan Belçika, Batı Avrupa’nın merkezinde bulunması ve çok kültürlü yapısı dolayısıyla stratejik bir avantaja sahiptir. Avrupa’daki diğer ülkelere ulaşım ve iletişim açısından gelişmiş bir altyapıya sahip olan Belçika, ulaşım ve lojistikte liman, karayolu, havayolu ve demiryolu ağı ile çevre ülkelerin sanayileriyle entegre olmuş durumdadır. Belçika, Dünya Bankası “İş Yapma Kolaylığı” endeksinde 46. sırada yer almaktadır.

Belçikalıların yanı sıra Fransız, İtalyan, Hollandalı, Faslı, Türk ve Romanyalılardan oluşan etnik çeşitliliği ile Belçika’nın nüfusu 11,4 milyondur. İşsizlik oranı son beş yıl içerisinde istikrarlı bir düşüş sergileyerek 2019 yılında %5,4 olarak ölçümlenmiştir. Belçika’nın 2019 yılı cari fiyatlarla GSYH büyüklüğü 529 milyar dolardır. 2008 küresel ekonomik krizi dışında, son 20 yıl içerisinde ekonomisi istikrarlı bir şekilde büyüyen Belçika’da kişi başına düşen GSYH 2019 yılında 54 bin doların üzerindedir. Uluslararası Para Fonu (IMF) verilerine göre 2019 yılında yıllık reel olarak %1,4 oranında büyüyen Belçika ekonomisinin, 2020 yılında COVID-19 pandemisinin etkisiyle -%6,9 oranında daralacağı öngörülmektedir.

Belçika, Comtrade verilerine göre, 2019 yılında 445 milyar dolarlık ihracat ve 426 milyar dolarlık ithalat gerçekleştirmiştir. Türkiye Belçika’ya 2019 yılında 3,4 milyar dolarlık ihracat yaparken Belçika’dan 3,2 milyar dolarlık ithalat yapmıştır. İkili ticaret büyüklüğümüz, 2019 yılında 6,6 milyar doları aşmıştır.

Belçika’ya ihracat yapmak için Sektörler ve Fırsatlar neler?

Belçika, GSYH’sinin %70’in üzerinde kısmını hizmetler sektöründen elde ediyor olsa dahi güçlü bir sanayisi bulunmaktadır. En önemli endüstrileri arasında metal ürünleri, otomotiv, işlenmiş gıda ve içecek, kimyasallar, ilaç ve tekstil sanayi yer almaktadır.

Belçika’nın 2016-2019 döneminde en çok ihracat yaptığı sektör otomotiv olmuştur. 2019 yılında 56 milyar dolarlık otomotiv ihracatını, 53 milyar dolar ile farma (ilaç sanayi) sektörü takip etmektedir. Buna ek olarak, mineral yakıtlar ve yağlar, makine ve mekanik parçalar, kimyasallar, plastik ve plastik ürünler, demir-çelik ihracatın güçlü olduğu başlıca sektörler arasındadır. Bakır ve bakır ürünler sektörü yıllık ortalama %9 ile son beş yıl içerisinde en hızlı büyümeyi kaydeden sektör olarak dikkat çekmektedir. Cam sanayi ve kimyasal üretimi yine ihracatta hızlı büyüyen sektörler arasında yer almaktadır.

Türkiye’nin Belçika’ya en fazla ihracat yaptığı otomotiv sektörü, 2019’da Belçika’ya yaptığımız ihracatın %31’ini oluşturmaktadır. Belçika’nın toplam ithalatının da en büyük payını oluşturan otomotiv ithalatında, 2015 yılından günümüze kadar yıllık ortalama %8 büyüme kaydetmiştir. Türkiye’nin Belçika’ya en fazla ihracat yaptığı ikinci sektör olan mineral yakıtlar ve yağlar, 2015 yılından bu yana yıllık ortalama %44 büyüme göstermiştir. Öte yandan, demir çelik başta olmak üzere metal ürünler sektörü de ihracatımızın önemli ölçüde arttığı bir sektör olarak dikkat çekmektedir. Öte yandan, son 5 yıl içerisinde Belçika’da yıllık ortalama %8 büyüyen elektrikli cihazlar sektöründe Türkiye’nin payı giderek azalmaktadır.

Türkiye’nin Belçika’dan en fazla ithalat yaptığı sektörler ise demir çelik, plastik ve plastik ürünler ve değerli taşlar ve metallerdir. Bu sektörler arasından son 5 yılda en çok büyümeyi yıllık ortalama %17 büyüme ile değerli taşlar ve metaller sektörü sergilemiştir. Bunlara ek olarak, makine, ilaç sanayi Türkiye’nin Belçika’dan en çok ihracat yaptığı sektörler arasında yer almaktadır.

Belçika’ya ihracat yapmak için Anlaşmalar ve Vergilerin durumu

AB Gümrük Birliği Anlaşması sayesinde Türkiye, Belçika’ya yaptığı ihracatlarda gümrük vergisinden muaf tutulmaktadır. Türkiye ile Belçika arasında ayrıca “Çifte Vergilendirmeyi Önleme” ve “Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması” ikili anlaşmaları yürürlüktedir.

Belçika’da standart Katma Değer Vergisi oranı %21’dir. Fito-farmatik ürünler, margarin, iç lastikler, ödemeli televizyon ve sosyal barınma gibi bazı ürün ve hizmetlerde %12’lik indirimli bir oran uygulanmaktadır. Temel gıda maddeleri, su, otel hizmetleri, mülkün restorasyonu ve diğer bazı malzemeler için ise %6 vergi oranı uygulanmaktadır.

Belçika’daki vergiler hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.

Belçika’ya ihracat yapmak için Standartlar neler?

Belçika’da NBN, CEN (Avrupa Standardizasyon Komitesi) ve ISO (Uluslararası Standartlar Örgütü) gibi onaylı standardizasyon kuruluşları, katı prosedürlere uygun olarak resmi standartlar geliştirmektedir. Bu ulusal, Avrupa ve ISO standartları, ürünlerin özellikleriyle ilgili anlaşmaları belirtmekle beraber, tüketiciye (genellikle) daha iyi kalite ve güvenlik garantileri vermektedir. Bu özellikler aynı zamanda bir ürünün diğer ilgili ürünler, sistemler ve bileşenlerle birlikte ne ölçüde kullanılabileceğini de göstermektedir.

Belçika, ithal ürünlerde AB mevzuatını uygulamaktadır. Söz konusu mevzuat, ürünlerin AB pazarına girişte tüketici sağlığı ve güvenliği ile çevrenin korunmasına ilişkin uyulması gereken zorunlulukları kapsamaktadır. Ürünlerin mevzuata uygunluğu ithalat aşamasında kontrol edilebileceği gibi piyasa gözetimi yoluyla da denetlenebilmektedir.

AB mevzuatı gereğince birçok makine, ekipman, elektrikli alet, oyuncak vb. ürünün Belçika’ya ihracatı için üzerinde CE işareti bulunması zorunludur.

Belçika ulusal standartları için tıklayınız.

Avrupa Standardizasyon Komitesi standartları için tıklayınız.

Uluslararası Standartlar Örgütü standartları için tıklayınız.

Paketleme ve Etiketleme

Belçika’da ilgili kanun, zorunlu bilgilerin, kullanım talimatlarının ve garanti sertifikalarının en azından ürünlerin pazarlandığı bölgede kullanılan dilde veya dillerde ifade edilmesi gerektiğini belirtmektedir. Etiketleme için Belçika resmi dilleri olan Fransızca ve Flemenkçe kullanılmalıdır.

Belçika’ya ihraç edilen malların etiketleri hem Fransızca hem de Flemenkçe olarak basılmalıdır. Gıda ürünleri ve diğer bazı ürünler dışında, Belçika’ya ihraç edilen mallar için genel etiketleme gerekliliği bulunmamaktadır.

Pazara Giriş Yolu

Belçika’nın çok kültürlü yapısı nedeniyle Fransızca ve Flemenkçe çift resmi dil kabul edilmektedir. Pazara giriş stratejilerinin belirlenmesi aşamasında satış için yerel dil temsilciliğine sahip olunması uzun vadeli geri dönüşler açısından önemlidir.

Acenteler ve distribütörler: Federal bir devlet yapısında olan Belçika’da Flemenkçe’nin resmi dil olduğu Flaman bölgesi, Fransızca’nın resmi dil olduğu Valon bölgesi ve iki dilin de resmi dil sıfatı taşıdığı Brüksel başkent bölgesinde resmi dilleri konuşan yerel acentelerin veya distribütörlerin kullanılması, Belçika pazarında başarılı bir varlık sürdürmenin önemli bir yoludur.

Doğrudan satış: Stratejik bir lokasyona sahip olan Belçika’da tüketiciye yakınlık gerektiren sektörler için doğrudan satış seçeneği önemlidir. Ancak doğrudan satış, resmi dillerin aktif kullanımını gerektirmektedir.

E-ticaret: Önemli bir e-ticaret pazar büyüklüğüne sahip olan Belçika’da bu seçenek pazara giriş stratejileri için tercih edilebilmektedir. E-ticarette hızlı teslimat gibi konular gündeme gelmektedir. Bu alanda Belçika 2019 yılı için lojistik performans olarak dünyada üçüncü en başarılı ülke iken uluslararası gönderilerde en başarılı ülke seçilmiştir.

İş Kültürü

Belçikalılar genel olarak uzlaşma ve iyi müzakere becerilerine sahiptirler. Doğrudan ve mantıklı bir iletişim tarzını takdir ederler ve kazan-kazan anlaşmaları oluşturmak için esnek bir yaklaşım sergilerler. Bu nedenle, Belçika ile kurulacak olan ticari ilişkilerde çatışmacı veya zorlayıcı hitaplardan ve konuşmalardan kaçınılmalıdır.

Toplantılar sırasında, iş konuşmadan önce küçük bir konuşma yapmak yararlıdır ancak bu konuşmada Belçikalı mevkidaşın ticari meseleyi başlatması beklenmelidir. Belçikalıların profesyonel ve faydacı olması nedeniyle, ikna edici ve ayrıntılı bir sunum tercih edilmelidir.

Dakiklik ve son teslim tarihlerine saygı oldukça önemlidir. Toplantılar genellikle iyi yapılandırılmış ve verimli bir şekilde yürütülmekte ve önceden belirlenmiş bir ajanda ile gerçekleştirilmektedir. Kartvizitler genellikle tanıtım olarak kullanılır ve resmi bir ritüel olmadan verilebilir.

Ödeme Koşulları

Aksi belirtilmediği sürece Belçika’da ödemeler için standart süre 30 gündür. Ancak taraflar, ödeme süresini kısaltmayı veya genişletmeyi açıkça kabul edebilir ve genişletme 60 güne kadar uzatılabilmektedir.

Yazı Kategorisi:
Bilgi Bankası · İhracat

Comments are closed.