İhracat Nedir ve Nasıl Yapılır? - İhracat rehberi

İhracat Nedir ve Nasıl Yapılır?

January 28, 2021
378
Views

İhracat Nedir ve Nasıl Yapılır?

Üretimin artması, yeni pazar ve müşteri arayışları beraberinde ihracat nedir ve nasıl yapılır sorularını beraberinde getirmiştir. İhracat, en basit şekliyle bir malın bir ülkeden başka bir ülkeye satılması ve gönderilmesi olarak ifade edilebilir. Gümrük Kanununun ihracat ile ilgili bölümü, ihracat kavramını biraz daha teknik bir yaklaşımla açıklar. Buna göre ihracat, bir ülkede serbest dolaşımda bulunan eşyaların ihraç amacıyla başka bir ülkeye gönderilmesidir.

Başlamak için ilk adımlar

İhracat yapmak için bir vergi numarasına sahip olmanız gerekir. Tüm gerçek veya tüzel kişiler ihraç edecekleri ürünle ilgili olan ihracatçı birliğine üye olarak ihracat yapabilirler. Vergi numaranız yoksa, vergi dairelerine başvurarak vergi numarası alabilirsiniz.

Ülkemizde, ihracat yapabilmek için, özel bir izin veya lisans alınması gerekli değildir. İhracatçı Birlikleri, ihracatçılar arasında birlik ve dayanışmayı sağlamak, üyelerinin menfaatlerini korumak ve gelişmelerini sağlamak, üyelerinin sorunlarının çözümüne yardımcı olmak, onları temsil etmek gibi amaçlarla kurulmuş tüzel kişiliklerdir. İhraç edeceğiniz ürünle ilgili ihracatçı birliğine üye olmanız gereklidir. İhracatçı birlikleri Türkiye İhracat Meclisi çatısı altında toplanmış durumdadırlar. İhracatçı birlikleri hakkında daha detaylı bilgi edinmek, iştigal ettiğiniz sektöre göre hangi birliğe üye olmanız gerektiğini belirlemek, ihracatçı birliklerinin iletişim bilgilerine ulaşmak ve üyelik için neler gerektiğine dair bilgi almak için Türkiye İhracaatçılar Meclisi veya Ticaret Bakanlığına başvurabilirsiniz.

İhracat yapmaya başlamadan önce ihracatçı birliğine üye olmanız gereklidir. Ancak, bazı malların çıkışında ihracatçı birliğine üye olup olmadığınıza bakılmaz. Başka bir ifadeyle, sınırlı da olsa, belirli malların yurt dışına çıkışında ihracatçı birliğine üye olmak zorunluluğu yoktur. Yurtdışına hediye ya da tanıtım amaçlı gönderdiğiniz eşyanın çıkışında; ülkemizi ziyaret eden turistlerin yanlarında götürdükleri eşyanın çıkışında; bedelsiz ihracat kapsamında yaptığınız ihracatlarda ihracatçı birliğine üye olmanız gerekli değildir.

İhracat yapmaya başlamadan önce bir ihracat planı oluşturmanız size fayda sağlayacaktır. ihracat nedir ve nasıl yapılır ilk adımı attınız. İhracatın zor ve ya imkansız olduğunu düşünmeyin. Aksine kolay işlemlerden ibaret olduğunu sizinle paylaşıyor olacağız.

Personel gideriniz olmadan, tüm dış ticaret hizmetlerini firmanıza özel atanan Dış Ticaret Uzmanı tarafından planlanıp yönetilmesini ister misiniz? Aldar Group İhracat Asistanım hizmetinin uygun fiyatlı teklifi ve tüm hizmet detaylarını buradan inceleyebilirsiniz.

Yazı Kategorisi:
İhracat

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

The maximum upload file size: 8 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.