İhracatta Devlet Teşvikleri 2 - İhracat rehberi

İhracatta Devlet Teşvikleri 2

March 17, 2021
150
Views

ihracatta devlet teşvikleri ve yardımlarının 10 tane destek programından oluştuğunu belirtmiş ve ilk 5 maddesini ilk yazımızda sizlerle paylaşmıştık. Bu yazımızda kaldığımız yerden devam ediyoruz.

6. YURTDIŞINDA OFİS-MAĞAZA AÇMA, İŞLETME VE MARKA TANITIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ

Amaç: ihracatta devlet teşvikleri kapsamında Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketlerin ve SDŞ’lerin yurtdışı pazar paylarını artırmaları ve ürün tanıtımı yapmak için yurtdışında şirket kurma, depo-mağaza açma ve işletmelerinden doğacak giderlerin karşılanmasıdır.

Kimler Yararlanabilir: Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan veya yazılım sektöründe iştigal eden şirketler, SDTŞ’leri ve SDŞ’ler.

Sağlanan Destekler:

• Mağazaların Desteklenmesi,

• Ofis ve Showroomların Desteklenmesi,

• Depoların Desteklenmesi,

• Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi,

• Yurtdışı Marka Tescil Faaliyetlerinin Desteklenmesi.

Mağazalar

 • Sınai/ticari veya yazılım şti ile DTSŞ’ler* Demirbaş ve dekorasyon giderleri %50 ve azami 40.000 $  Kira giderleri %50 ve azami 80.000 $
 • Ticari Şirketler* Demirbaş ve dekorasyon giderleri %50 ve azami 30.000 $ Kira giderleri %50 ve azami 60.000 $
 • SDŞ’ler* Demirbaş ve dekorasyon giderleri %60 ve azami 60.000 $ Kira giderleri %60 ve azami 120.000 $

Ofis ve Showroom

 • Sınai/ticari veya yazılım şti ile DTSŞ’ler * Demirbaş ve dekorasyon giderleri %50 ve azami 25.000 $ Kira giderleri %50 ve azami 50.000 $
 • Ticari Şirketler * Demirbaş ve dekorasyon giderleri %50 ve azami 25.000 $ Kira giderleri %50 ve azami 40.000 $
 • SDŞ’ler * Demirbaş ve dekorasyon giderleri %50 ve azami 25.000 $ Kira giderleri %60 ve azami 60.000 $

Depolar

 • Sınai/ticari veya yazılım şti ile DTSŞ’ler * Demirbaş ve dekorasyon giderleri %50 ve azami 25.000 $ Kira giderleri %50 ve azami 50.000 $
 • Ticari Şirketler * Demirbaş ve dekorasyon giderleri %50 ve azami 20.000 $ Kira giderleri %50 ve azami 40.000 $
 • SDŞ’ler * Demirbaş ve dekorasyon giderleri %60 ve azami 30.000 $ Kira giderleri %60 ve azami 60.000 $

*ve/veya bu şirketlerin yurt dışında faaliyet gösteren şirket/şubeleri

Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi

Yurtdışı Birimi Bulunan;

a) DTSŞ ve SDŞ’lerin ürünleriyle ilgili olarak yurtdışında gerçekleştireceği reklam, tanıtım ve pazarlama giderleri, %50 ve yıllık en fazla 300.000$

b) Yurtdışı tescil belgesine sahip şirketlerin Türk ürünleriyle ilgili olarak yurtdışında gerçekleştireceği reklam, tanıtım ve pazarlama giderleri, %50 ve yıllık en fazla 150.000 $

c) Yurtdışı tescil belgesi bulunmayan şirketlerin Türk ürünleriyle ilgili olarak gerçekleştireceği reklam, tanıtım ve pazarlama giderleri %50 ve yıllık azami 75.000$

Yurtdışı Birimi Bulunmayan;

Yurtiçi ve tanıtım yapacağı ülkede marka tescil belgesine sahip DTSŞ, SDŞ ve şirketlerin ürünleriyle ilgili olarak yurtdışında gerçekleştireceği reklam, tanıtım ve pazarlama giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 $ desteklenir.

Yurtdışı Marka Tescil Faaliyetlerinin Desteklenmesi

DTSŞ, SDŞ ve şirketlerin yurtiçi marka tescil belgesine sahip oldukları markalarının yurtdışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri %50 oranında yıllık en fazla 20.000 $ desteklenir.

Destek Süresi ve Limitler:

• Kira ve/veya hizmet giderleri desteğinden en fazla 3 yıl süresince

• Demirbaş ve dekorasyon harcamaları bir kereye mahsus

• İlk destek ödemesine esas teşkil eden reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetine ilişkin giderler fatura tarihinden itibaren en fazla 3 yıl süresince

• İlk destek ödemesine esas teşkil eden marka tescili ve korumasına ilişkin giderler fatura tarihinden itibaren en fazla 3 yıl süresince

• Şirketler en fazla 7, DTSŞ ve SDŞ’ler en fazla 15 adet yurtdışı birimi için yararlandırılır.

Uygulamacı Kuruluşlar: İhracatçı Birlikleri ve Dış Ticaret Müsteşarlığı

7. İhracatta Devlet Teşvikleri:
ÇEVRE MALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ

Amaç: ihracatta devlet teşvikleri kapsamında çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum sağlanabilmesinin temini için alınacak kalite, çevre belgeleri ile insan can, mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretlere ilişkin harcamaların desteklenmesi.

Kimler Yararlanabilir: Ticari ve sınai faaliyette bulunan veya yazılım sektöründe iştigal eden şirketler.

Destek Kapsamı: ISO 9000 serisi, ISO 14000 serisi, CE işareti gibi Uluslararası nitelikteki, diğer kalite, çevre ve iş güvenliği belgelerini kapsamaktadır.

Destek Şartı: Harcamaların belgelendirilmiş olması ve Türk Standartları Enstitüsü veya Akredite edilmiş kuruluşlardan alınmasıdır.

Başvuru Süresi: Belgeyi aldıktan sonra 6 aydır.

Sağlanan Destek: Söz konusu belgelerin alınması için yapılmış harcamaların en fazla %50’si ve 50.000 dolara kadar.

Uygulamacı Kuruluş: İhracatçı Birlikleri

8. İhracatta Devlet Teşvikleri:
İSTİHDAM YARDIMI

Amaç: ihracatta devlet teşvikleri kapsamında SDŞ statüsünü haiz şirketlerin münhasıran dış ticarete ilişkin işlemlerini yürütmek üzere, konusunda tecrübeli ve yüksek öğrenimli yönetici ve eleman istihdamının sağlanmasıdır.

Kimler Yararlanabilir: SDŞ statüsünü haiz şirketler

Desteklenen Harcamalar: Bir SDŞ’ye istihdam edeceği en fazla bir yönetici ile iki elemanın ücretleri için ve bir defa destek sağlanmasıdır.

Sağlanan Destek: SDŞ’lerin ilk defa istihdam edecekleri, konusunda tecrübeli ve yüksek öğrenimli;

• Yöneticinin toplam azami 18.000 ABD Doları karşılığı Türk Lirasını aşmamak üzere yıllık brüt maaşlarının %75’i

• Elemanların toplam azami 9.000 ABD Doları karşılığı Türk Lirasını aşmamak üzere yıllık brüt maaşlarının %75’i

Uygulamacı Kuruluş: Dış Ticaret Müsteşarlığı (İhracat Genel Müdürlüğü)

9. Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması ve Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve Turquality İmajının Yerleştirilmesine Yönelik Faaliyetlerin Desteklenmesi

Amaç: Yurtdışı pazarlarda Türk ürünlerinin markalaşması amacıyla gerçekleştirilecek faaliyetlere ilişkin giderler ile İhracatçı Birliklerinin TURQUALITY® Programı kapsamında firmalara yurt içinde ve yurt dışında markalaşma sürecinde vereceği desteklerin karşılanması.

Kimler Yararlanabilir: İhracatçı Birlikleri, Üretici Dernekleri, Üretici Birlikleri, Türkiye de ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan şirketler, Dış Ticaret Sermaye Şirketleri ve SDŞ’ler.

Destek Başvurusu: Firmalar/kurumlar markalaşma faaliyetlerini içeren bir proje ile doğrudan Dış Ticaret Müsteşarlığına müracaat edeceklerdir.

TURQUALITY® destek programı kapsamına alınacak firmaların belirlenmesinde Turquality Komitesi yetkilidir.

Sağlanan Destekler: İhracatçı Birliklerinin, Üretici Dernekleri ve Üretici Birliklerinin, Şirketlerin (marka ve TURQUALITY destek programları kapsamında) ürünlerin yurtdışı ve yurtiçi pazarlarda markalaşması amacıyla gerçekleştirilecek (görsel ve yazılı tanıtım, show, defile, ülke imaj kampanyası, pazar araştırması, sponsorluk, marka-promosyon ajansı, showroomdaki ürün tanıtımı, zincir marketlerin raflarına girebilmek için bir defaya mahsus ödenen listeleme bedeli, periyodik mağaza dergilerinde yer alma, stratejik danışmanlık giderleri, yurtdışı birimlere yönelik kira, demirbaş, hizmet harcamaları ile anılan birimlerin kiralanmasına yönelik hukuki danışmanlık giderleri vb) faaliyetlerine ilişkin harcamalarına destek sağlanmaktadır.

Tebliğ kapsamında dört tür destek öngörülmüştür.

• İhracatçı birlikleri, üretici dernekleri/birliklerinin,

• Marka destek programı kapsamına alınan şirketlerin,

• TURQUALITY® destek programı kapsamına alınan şirketlerin,

• TURQUALITY® Programının Desteklenmesi.

İhracatçı birlikleri, üretici dernekleri/birliklerinin desteklenmesi:

• ihracatta devlet teşvikleri kapsamında birliklerin, iştigal sahasına giren ürünlerinin yurtdışı pazarlarda markalaşması amacıyla gerçekleştirecekleri faaliyetlerine ilişkin harcamaları, %80 oranında ve yıllık en fazla 250.000 ABD Doları,

• Üretici Dernekleri ve Üretici Birliklerinin, ürünlerinin yurtdışı pazarlarda markalaşması amacıyla gerçekleştirecekleri tanıtım, reklam ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin harcamaları, %50 oranında ve yıllık en fazla 100.000 ABD Doları, desteklenir.

• “TURQUALITY® Programının Desteklenmesi”; Birliklerin TURQUALITY® Programının yürütülmesi konusunda ki denetim, danışmanlık giderleri, eğitim, seminer, rehberlik, faaliyetleri (PR), pazar istihbaratı, TURQUALITY® Programın kurumsallaştırılması ve TURQUALITY® Sekretaryasına yönelik giderleri gibi hususlar yıllık en fazla 35 milyon ABD Doları ve %100 oranında desteklenir.

Şirketlerin marka destek programı kapsamında;

 • Markalarının tescili ve korunması, %50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 $,
 • Tanıtım, reklam ve pazarlama faaliyetlerine %50 oranında ve yıllık en fazla 300.000 $,
 • Yurtdışı birimlere ilişkin kira, demirbaş, hizmet harcamaları ile anılan birimlerin kiralanmasına yönelik hukuki danışmanlık giderleri, %50 oranında ve yıllık en fazla 300.000$; açılacak mağazaların konsept mimari çalışmaları ve dekorasyon giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 200.000$,
 • Reyon/gondol/satış alanlarına (floor display) ilişkin kira, komisyon, hizmet harcamaları, %50 oranında ve yıllık en fazla 200.000 $,
 • Açtıkları ve/veya açacakları showroomlar ve/veya farklı markaların satıldığı showroomlarda yer alan ürünlerine ilişkin ödeyecekleri dekorasyon, kira ve/veya komisyon harcamaları, %50 oranında ve yıllık en fazla 200.000 $,
 • Belgelendirme kuruluşlarından alacağı çevre ve kalite belgeleri ile insan can, mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretlere ilişkin harcamaları, %50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 $,
 • Franchising sistemi ile yurt dışında açılacak ve faaliyete geçirilecek yıllık en fazla 10 mağazaya ilişkin dekorasyon harcamaları, mağaza başına %50 oranında ve en fazla 50.000 $,
 • Modelizm (kalıp ebat setleri), moda ve trendler ile ürün ve ambalaj tasarımı konularında satın alacakları danışmanlık giderleri, %50 oranında ve yıllık en fazla 100.000 $.

TURQUALITY® destek programı kapsamında;

 • Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkin harcamaları ile TURQUALITY® Sertifikasını haiz markalarının yurtdışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri,
 • Çevre ve kalite belgeleri ile insan can, mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretlere ilişkin sertifikasyon giderleri,
 • TURQUALITY® Sertifikasını haiz markalı ürünleriyle ilgili olarak istihdam edilen moda/endüstriyel ürün tasarımcısı giderleri,
 • Reklam, tanıtım, basın-halkla ilişkiler, sponsorluk, web sitesi tasarımı, pazar araştırması, zincir marketlerin raflarına girebilmek için bir defaya mahsus ödenen listeleme bedeli,
 • Periyodik mağaza dergilerinde yer alma, doğrudan pazarlama (direct mailing) gibi alternatif pazarlama faaliyetleri ile çağrı merkezi (call center) hizmeti satın alınmasına yönelik giderleri,
 • Yurtdışı mağazalara ilişkin uygun mahal araştırmasına yönelik danışmanlık, konsept mimari çalışmaları, dekorasyon, demirbaş, kira harcamaları ile mağazanın kiralanmasıyla ilgili hukuki danışmanlık ve belediye giderleri,
 • Ofis, depo, showroom, satış sonrası servis vb. yurtdışı birimlerine ilişkin kira, dekorasyon, demirbaş, komisyon giderleri ile farklı markaların satıldığı showroom/büyük mağaza (department store), hipermarketlerde kiraladıkları  reyon/showroom/gondol/satış alanlarına (floor display) ilişkin kira, dekorasyon, hizmet ve/veya komisyon harcamaları,
 • Franchising sistemi ile yurt dışında açılacak ve faaliyete geçirilecek mağazalara ilişkin dekorasyon giderleri,
 • Kurumsal kimlik oluşturulması, stratejik şirket yapılandırılması, kalite kontrol sistemi oluşturulması, numune tesis yapılandırılması, moda ve trendler, ürün ve ambalaj tasarımı, modelizm (kalıp ebat setleri) satın alma ve tedarik, stratejik pazarlama, perakende operasyonlar,
 • Şirket kuruluşu, mağaza açılması ve işletilmesi, uluslararası ihracat ve hukuk, maliyet muhasebesi, risk yönetimi, müşteri ilişkileri yönetimi (CRM), bilgi-işlem gibi uluslararası pazarlarda rekabet avantajını artırıcı diğer her türlü iş yönetimi kapsamında satın alacakları danışmanlık giderleri, %50 oranında desteklenir.

Turquality Nedir?

Katma değer sahibi ürünleri iç ve dış rekabetten ayrıştırarak, dünya markası olma yolunda maddi ve yönetsel katkı sağlayan bir destek programı olma özelliği taşımaktadır.

Turquality ile ürünün tasarımından mağaza rafındaki satışına kadar tüm süreçlerde özenli ve sistematik kalite yöntemini belgeleyen garantör bir üst kimliğin oluşturulması amaçlanmaktadır.

TURQUALITY® Programı: TURQUALITY®nin ülkemizin rekabet avantajını elinde bulundurduğu markalaşma potansiyeli olan ürün gruplarının üretiminden pazarlamasına, satışından satış sonrası verilen hizmetlere kadar bütün süreçleri kapsayan bir destek sistemi haline getirilmesi ve böylece Program kapsamındaki şirket markalarının konumlandırılması, konumlarının güçlendirilmesi ve bu markaların uluslararası pazarlara çıkışlarının hızlandırılması ile uluslararası pazarlarda Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesini amaçlayan programı ifade eder.

Destek Süresi: En çok 5 yıldır.

Başvuru Süresi: Teşviğin türüne göre 6 ve 18 aylık sürelerdir.

Uygulamacı Kuruluş: DTM, İhracatçı Birlikleri

10. İhracatta Devlet Teşvikleri:
TARIMSAL ÜRÜNLERDE İHRACAT İADESİ YARDIMLARI

Amaç: ihracatta devlet teşvikleri kapsamında bazı tarım ürünlerinin ihracatının desteklenmesidir.

Kimler Yararlanabilir: Tarım ürünleri ihracatçıları

Desteklenen Tarım Ürünleri (*)

1. Buket yapmaya elverişli veya süs amacına uygun cinsten çiçekler ve tomurcuklar

2. Sebzeler

3. Kurutulmuş sebzeler

4. Meyveler ve sert çekirdekli meyveler

5. Dondurulmuş meyve ve sebze ile meyve ve sebze işleme sanayiine dayalı gıda maddeleri

6. Bal

7. Reçel, jöle, marmelat,meyve veya sert kabuklu meyve püreleri veya pastları

8. Meyve suları

9. Zeytinyağı

10. Hazırlanmış, konserve edilmiş balıklar

11. Kümes hayvanlarının etleri

12. Yumurta

13. Kümes hayvanları etinden, sakatatından yapılmış sosisler ve benzeri ürünler ile kümes hayvanları etinden hazırlanmış veya konserve edilmiş ürünler

14. Çikolata ve kakao içeren gıda müstahzarları

15. Bisküviler, gofretler

16. Makarnalar

Sağlanan Destek: İhraç edilen ürünlerin ihracat miktar ve değerleri göz önüne alınarak hesaplanan tutarların, ihracatçıların kamu kuruluşlarına yapmış oldukları vergi, SSK primi, haberleşme ve enerji giderleri ödemelerden mahsup edilmesidir.

Uygulamacı Kuruluş: İhracatçı Birlikleri

(*) Yalnızca GTİP numaraları ile tanımlanan ürün çeşitleri için geçerlidir.

İhracat faaliyetlerinizin devlet desteği kapsamında olup olmadığını inceleyerek, kapsam dahilinde olması durumunda ilgili kurumlarla iletişime geçip maliyetlerinizi düşürebilirsiniz.

İhracatın en önemli konulardan birini işlediğimiz ödemeler ile ilgili yazımız için tıklayın: İhracatta Ödeme Şekilleri

Yazı Kategorisi:
İhracat

Comments are closed.