İhracat Planı Nedir ve Nasıl Yapılır? - İhracat rehberi

İhracat Planı Nedir ve Nasıl Yapılır?

March 15, 2021
176
Views

İhracat projenizi kapsamlı bir şekilde planlarsanız, hedef pazarınızda başarılı olma şansınız artar. Kötü planlama (veya planlama yapılmaması) yurtdışında büyük başarısızlığa yol açabilir ve yurt içi faaliyetlerinize de ciddi şekilde zarar verebilir. Bu yüzden ihracat planı nedir ve nasıl yapılır ihracat öncesi sorulması gereken önemli sorulardan biridir.

Kısacası, bir ihracat planı olmadan hiçbir yere varamazsınız. Bu bölümde bir tane oluşturmanıza yardımcı olacağız.

İhracat efsanesi: İhracat, şirketimin üstlenemeyeceği kadar karmaşık.

Unutmayın! Her şeyi kendi başına yapmak zorunda değilsin. Dışarıdan uzmanlar sizi temsil edebilir, denizaşırı müşteriler bulabilir, satış siparişlerini yönetebilir, evrak işlerini halledebilir ve malları teslim edebilir.

Temel: İş Planı

İş planınız güncel değilse, şimdi gözden geçirme ve yenileme zamanıdır. Eğer bir tane yoksa, şimdi bir tane iş planı oluşturmanın tam sırası.

Temel üzerine inşa etmek: ihracat Planı

İş planınızı geliştirdikten sonra, ihracat planınızı oluşturmaya başlayabilirsiniz. Bu adım, bir haftada bitireceğiniz bir şey değildir. İhracat yapmaya başladıktan sonra bile düzenli olarak güncellemeniz gerekir.

İhracat planı, uluslararası pazarlara odaklanan bir iş planıdır. Hedef pazar ve pazarlarınızı, ihracat hedeflerinizi, gerekli kaynakları ve beklenen sonuçları belirler.

İhracat planınız aşağıdakileri içermelidir:

 1. Giriş
  • İş geçmişi
  • Vizyon ve misyon beyanları
  • İhracat planının amacı
  • Örgütsel amaç ve hedefler
  • Uluslararası pazar hedefleri
  • İhracat için kısa ve orta vadeli hedefler
  • Konum ve tesisler
 2. Organizasyon
  • Mülkiyet
  • Yönetim
  • Personel
  • Üst yönetimin bağlılık düzeyi
  • İhracat ve yurtiçi operasyonlar arasındaki ilişki
  • İhracatta kurumsal deneyim ve uzmanlık
  • Stratejik ittifaklar
  • Yurtdışındaki işgücü piyasası sorunları
 3. Ürünler ve servisler
  • Ürün ve hizmetlerin tanımı
  • Ürün / hizmetlerinizi hedef pazar uyarlamasındakilerden ayıran anahtar ve / veya benzersiz özellikler ve ihracat için gereken yeniden tasarım
  • Ürün ve hizmet üretimi
  • Gelecekteki ürünler / hizmetler hattı
  • Üretimde karşılaştırmalı üstünlük
 4. Piyasa bakış
  • Politik çevre
  • Ekonomik çevre
  • Pazarın büyüklüğü
  • Önemli pazar segmentleri
  • Satın alma süreci ve satın alma kriterleri
  • Endüstri katılımcılarının açıklaması
  • İthalatın tuttuğu pazar payı
  • Tarife ve tarife dışı engeller
  • Endüstri eğilimleri ve diğer pazar faktörleri
  • Piyasa görünümü
 5. Pazara giriş stratejisi
  • Hedef piyasa)
  • Ana rakiplerin tanımı
  • Rekabetçi konum analizi
  • Ürün konumlandırma
  • Fiyatlandırma stratejisi
  • Satış şartları
  • Dağıtım stratejisi
  • Promosyon stratejisi / satış potansiyellerinin geliştirilmesi
  • Aracıların ve ortakların tanımı
 6. Yasal ve lojistik konular
  • Fikri mülkiyet koruması
  • Diğer düzenleme sorunları
  • Nakliye modları ve kargo sigortası
  • Ticaret belgeleri
  • Ticaret hizmeti sağlayıcılarının kullanımı
 7. Risk faktörleri
  • Piyasa riskleri
  • Kredi ve döviz riskleri
  • Politik ve diğer riskler
 8. Uygulama planı
  • Anahtar faaliyetler
  • Değerlendirme kriterleri ve süreci
 9. Finansal plan
  • Gelirler veya finansman kaynakları
  • İşletme bütçesi
  • Satışların maliyeti
  • Pazarlama ve tanıtım maliyetleri
  • Diğer masraflar veya harcamalar

Buraya kadar tamam! Yukarıdaki bilgileri içeren bir ihracat planınız var ve artık bir sonraki aşamaya geçmeye hazırsınız. Sırada ihracat pazarlaması var. Peki ihracat pazarlaması nedir, nasıl yapılır ve nereden başlamalı… diyorsanız bir sonraki yazımızı okumanızı öneririz: İhracat Pazarlaması Nedir ve Nasıl Yapılır

Yazı Kategorisi:
İhracat

Comments are closed.