İhracat Prosedürü ve Belgeler - İhracat rehberi

İhracat Prosedürü ve Belgeler

June 11, 2021
210
Views

ihracat prosedürü işlemlerinde belgeler ülkelere, firmalara ve malın cinsine göre değişse de genellikle aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır.

* Konşimento (Bill of lading)

Konşimento, nakliye araçları yola çıkmadan önce ihracatçının vereceği yükleme rotasına göre nakliyeci tarafından düzenlenen malların teslim alındığını ve kararlaştırılan yere kadar taşınıp ithalatçıya teslim edileceğini gösteren belgedir.

* Sigorta poliçesi (Insurance certificate)

İthalatçıya gönderilen malların yolculuk sırasında kayba veya hasara uğrama tehlikesine karşı sigorta edildiğini gösterir.

* Ticari fatura (Commercial invoice)

ihracat prosedürü işlemlerinde ihracatçı tarafından ithalatçıya verilmek üzere düzenlenen ve tasdik olunarak üzerinde malın birim fiyatını, toplam fiyatını, miktarını, ağırlığını; özelliklerini, satıcının adı ve adresini, alıcının adı ve adresini, borcun ödeme şeklini, satış şartları ile yükleme ve boşaltma yerini gösteren belgedir. İhracatçının hazırlayacağı ticari fatura ithalatçı ülkenin mevzuatına uygun olmalıdır.

* Çeki Listesi 

Çeki listesi, hangi taşıta ne kadar mal yüklendiğini, birim paket veya çuvalın ağırlığını ile ölçülerini gösterir.

* Menşe şahadetnamesi (Certificate of origin)

İhracatçı ve onun temsilcisi gümrük müşaviri tarafından hazırlanan ve bağlı bulunduğu Ticaret Odası tarafından tasdik edilen malın menşeini gösteren belgedir.

* Kalite kontrol belgesi (Certificate of inspection)

İthalatçılar genelde aldıkları malların belli standartlara uygun olduğundan emin olmak için kalite kontrol belgesi isterler. İki taraf kalite kontrol işlemiyle kimin ilgileneceği ve masrafları kimin karşılayacağı hususunda önceden anlaşmaya varmalıdır.

* ATR Belgesi 

ATR belgesi, Avrupa Birliğine üye ülkelere yapılan ihracatta istenmektedir. EFTA ülkeleri ile Türkiye arasında yapılan Serbest Ticaret Anlaşması gereği, bu ülkelere yapılan ihracatta EUROl Belgesi istenmektedir. İhracatçılar veya gümrük beyannamelerini imzalamakla yetkili temsilcileri bu belgeyi hazırlar.

* Sağlık sertifikası

Söz konusu malın cinsine göre sağlık koşullarına uygun olup olmadığını gösteren belgedir. Gıda ürünleri için ağırlık ve Kalite Analizi Sertifikası (SGS veya BV) eklenebilir.

*MSDS (Ürün Güvenlik Bilgi Formu) 

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (MSDS – Material Safety Data Sheet), kimyasal bir malzemenin içerdiği potansiyel tehlikeleri (sağlık, yangın, reaktivite ve çevresel) belirten ve bu kimyasal ürünler ile güvenli bir şekilde nasıl çalışılacağını gösteren bir belgedir.

* Ahşap Dışı Ambalaj Sertifikası

Sevkiyatta kullanılan ambalaj malzemelerinde herhangi bir masif ahşap içermediği basit bir dilekçe ile beyan edilir. 

Yazı Kategorisi:
Bilgi Bankası · İhracat

Comments are closed.