İhracatın Avantajları - İhracat rehberi

İhracatın Avantajları

February 12, 2021
196
Views

İhracat, ülkeye döviz kazandıran bir faaliyettir. Bu nedenle, ihracat ile ilgili işlemlere farklı kurum ve kuruluşlar tarafından farklı kolaylıklar ve avantajlar sağlanmaktadır. ihracatın avantajları, yaygın kullanımıyla `vergi iadesi` olarak bilinen vergi istisnaları yer almaktadır. Belirli şartlar altında yapılan ihracatlarda öTV ve KDV istisnasından yararlanarak o eşya için ödediğiniz öTV ve KDV`yi ihracat gerçekleştikten sonra geri alabilirsiniz. Bunun yanı sıra, ayrıca, ihracatta gümrük vergisi uygulanmaması esastır. İhraç ettiğiniz mallar için gümrük vergisi ödemezsiniz.

ihracatın Avantajları: Ödenen KDV Nasıl Geri Alınır?

ihracatın avantajları konusunda KDV önemli bir kazanımdır. İhracat nedeniyle ödediğiniz KDV`yi geri alabilmeniz için, ihraç ettiğiniz malın, yurtdışındaki bir müşteriye veya serbest bölgedeki bir alıcıya teslim edilmesi ve malın Türkiye Gümrük Bölgesinden çıkarak bir dış ülkeye veya bir serbest bölgeye ulaşmış olması gereklidir. İhracat nedeniyle ödediğiniz öTV`yi geri alabilmeniz için, ihraç ettiğiniz malın, yurtdışındaki bir müşteriye teslim edilmesi ve Türkiye Gümrük Bölgesinden çıkmış olması gereklidir.

ihracatın Avatajları: İhracat Teşvikleri ve Destekleri

İhracat, ülkeye döviz kazandırdığı için özel önem taşıyan bir ekonomik faaliyettir. İhracat, her ülkede ulusal ve uluslararası ticaret sisteminin verdiği imkan ve sınırlar ölçüsünde desteklenir. ülkemizde de ihracata yönelik belirli destek ve teşvikler vardır. Bu destek ve teşvikler ana hatlarıyla şunlardır:


1- Yurtdışı Pazar Araştırması Desteği
2- Rapor ve Yurt Dışı şirket Alım Desteği
3- Sektörel Ticaret Heyeti ve Alım Heyeti Programları Desteği
4- E-ticaret Sitelerine üyelik Desteği
5- Pazara Giriş Belgeleri Desteği
6- Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi
7- Alıcı Kredisi ve Sigorta Tazmin Desteği
8- Fuar Katılım Desteği
9- Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi
10- Türk ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY`nin Desteklenmesi
11- Tarımsal ürünlerde İhracat İadesi Yardımları Bu destek ve teşviklerin neler olduğu, bunların nasıl verileceği Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenmektedir.

Yazı Kategorisi:
İhracat

Comments are closed.