İhracatta Finansman Seçenekleri - İhracat rehberi

İhracatta Finansman Seçenekleri

March 17, 2021
151
Views

Şans eseri ilk uluslararası siparişiniz beklediğinizden çok daha büyükse, ihtiyacınız olan genişlemeyi nasıl finanse edeceksiniz? Ödemeler aylar sürebilir ve alıcılar temerrüde düşebilir veya iflas edebilir. ihracatta finansman seçenekleri önemli bir konudur ve bir plan oluşturmanız size fayda sağlayacaktır.

Büyüyen bir ihracat işini kendi kendine finanse etmek, özellikle yeni veya daha küçük ihracatçılar için çok riskli olabilir. Neyse ki, risklerinizi en aza indirebilecek ve hatta size rekabet avantajı sağlayacak seçenekler var.

İhracat efsanesi: İhracat yapmaya gücüm yetmez!?

Evet yapabilirsin! Yabancı siparişleri karşılama kapasitenizi genişletmek, mutlaka büyük sermaye harcamaları veya çok sayıda yeni personel gerektirmez. 

İpucu: Başarılı bir dış satıştan artan talebi karşılamaya hazır olun. Artan talebin maliyetini karşılamak ve riski azaltmak için gelişmiş ödemeler isteyin.

ihracatta Finansman Seçeneği: Sermayeden Yararlanmak

İhracat aksiyonlarınızın güvenilir bir nakit akışına ihtiyacı olacaktır. İhracat girişimi için kapsamlı bir finansal plana da ihtiyacınız olacak. Eğer bir hesabınız yoksa, girişiminizin ihtiyaç duyabileceği finansmanı ayarlamak çok zor olacaktır. ihracatta finansman kaynaklarından en önemlisi sermayedir.

Bununla birlikte, planınızın en önemli amacı, şirketinizin her zaman yeterli nakit veya işletme kredisine sahip olmasını sağlamaktır. Bunu yapmak için plan şunları içermelidir:

 • Önümüzdeki iki veya üç yıldaki finansman gereksinimlerinizi vurgulayan bir nakit bütçesi. Böylece nakit harcamalarınızın zamanlamasını ve miktarını belirleyebilirsiniz.
 • İhracat projenizi tamamlamak için ihtiyaç duyacağınız fonlara daha uzun vadeli bir genel bakış olan, gerçek harcamaları ve gelirleri ölçebileceğiniz bir işletme planı sağlayan ve projenin ne zaman pozitif nakit akışları oluşturmaya başlayacağını size söyleyen bir sermaye bütçesi.

Hem nakit girişlerinin hem de çıkışlarının zamanlamasını bilmeniz gerekir. Nakit akışı planlaması, aşağıdaki gibi sorunlara karşı kendinizi korumaya yardımcı olabilir:

 • Döviz kuru dalgalanmaları
 • İletim gecikmeleri
 • Değişim kontrolleri
 • Siyasi olaylar
 • Alacak hesaplarının yavaş tahsilatı

İhracat planınızın genel etkinliği için doğru ayrıntılar önemlidir.

İpucu: Uluslararası ticaret ödemelerinin ulaşması genellikle yerel ödemelere göre daha uzun sürer, bu nedenle nakit akışı planlamanızda buna izin verin.

ihracatta Finansman Yöntemleri

Türkiye’de ihracatçılara sunulan çeşitli mali yardım kaynakları vardır. Bu hangisinin şirketiniz için değerli olabileceğini belirlemenizle birlikte ilgili makamlara başvuru yapabilirsiniz.

İhracat yapan firmalar uluslararası ihtisas fuarları, arama motorları, işletmeden işletmeye (B2B) elektronik ticaret, işadamları dernekleri, ticaret müşavirlikleri, Ticaret ve Sanayi Odaları, İhracatçı Birlikleri ve sosyal medya aracılığı ile her yıl yeni pazarlar ve yeni müşteriler bularak ihracatlarını artırmaya çalışmaktadır.

2018 yılında yapılan yaklaşık 168 milyar dolarlık ihracatın sadece %10,4’ü peşin ödeme ile yapılmıştır. Yapılan ihracatın yaklaşık %90’ında ihracatçı firmalar alternatif finans kaynaklarına başvurmuştur. Bu noktada yapılmakta olan ihracatın finansmanı işletmeler açısından önemli bir konuma gelmektedir. Yapılan ihracatın finansmanı konusunda firmalar farklı yöntemler kullanmaktadırlar.

Bu yöntemler arasında;

 • Öz kaynak finansmanı,
 • Eximbank kredileri,
 • Faktoring,
 • Forfaiting,
 • Finansal kiralama,
 • Ticari banka kredileri yer almaktadır.

Ticari banka kredileri, işletmelerin ihracatta finansman bulabilmek amacıyla genellikle başvuru yaptığı yöntemler arasında yer almaktadır. İşletmeler ihracat finansmanını sağlayabilmek için kamu ve özel bankalarla sıkı ilişkiler kurmak zorundadır. En kolay ve en kısa sürede fon sağlama mercii olan bankalar işletmeler tarafından sıklıkla tercih edilmelerine rağmen faiz oranlarının yüksekliği banka kredilerinin dezavantajı olarak görülmektedir.

ihracatta Finansman Seçenekleri
Eximbank

İlk olarak Amerika Birleşik Devletleri’nde Export Import Bank adıyla uygulamaya giren Eximbank, Türkiye’de 1987 yılında kurulmuş ve 1988 yılında faaliyete geçmiştir. Amacı ihracatı artırmak ve ihracatçıları desteklemek olan Türk EXİMBANK kısa, orta ve uzun vadeli kredilerinin yanı sıra garanti ve sigorta işlemlerini de yürütmektedir.

Leasing

Leasing yönteminde, finansal kiralama (leasing) firması dış ticarete konu olan malın mülkiyetini sözleşme ile kendinde tutar ve belirlenen kira tutarına karşılık olarak söz konusu malın kullanım hakkı kiracıya verilir. Sözleşme sonunda malın kullanım hakkının kiracıya verilmesinin düzenlendiği bu finansman yöntemine Leasing adı verilmektedir (Şişman ve Şişman, 2017: 146). Leasing’te kiraya veren, kiracı olmak üzere en az iki taraf bulunmakta ve dış ticarette makine ve yatırım malları başta olmak üzere birçok üründe uygulanabilmektedir.

Faktoring

Bir diğer ihracat finansman tekniği de faktoring’tir. Faktoring, ihracatçının vadeli ihracattan doğan alacağını Faktoring şirketine devretmesi ve vade sonunda ithalatçının Faktoring firmasına ödeme yapması ile tamamlanan bir süreçtir. Tanımdan da anlaşılacağı üzere Faktoring; ihracatçı, yurtiçindeki Faktoring kuruluşu, ithalatçı ve yurtdışındaki Faktoring şirketi olmak üzere 4 taraftan oluşmaktadır. İhracatçı vadeli satıştan doğan alacak hakkını kısa sürede alırken, faktoring şirketi ise faktoring işlemi karşılığında komisyon almaktadır.

Forfaiting

Son olarak forfaiting, ihracatçının vadeli satıştan doğan ve poliçe gibi bir kambiyo senedine dayanan alacak hakkının forfaiting kuruluşu tarafından satın alınmasıyla ihracatçıya finansman sağlayan bir yöntemdir.

Bu yöntemlerin haricinde devletin ihracat yapan, yapmak isteyen kişi ve kurumlar için teşvikleri ve yardımları söz konusu. Bir sonraki yazı dizimiz olan İhracatta Devlet Teşvikleri ve Yardımlar konusunu okumak için tıklayın.

Yazı Kategorisi:
İhracat

Comments are closed.