italya’ya İhracat Yapmak - İhracat rehberi

italya’ya İhracat Yapmak

March 26, 2021
183
Views

Ülkelerin dış ticaret potansiyellerini ele aldığımız yazı dizimize italya’ya ihracat yapmak ile devam ediyoruz. İtalya’ya ihracat yapmak için dikkat edilmesi gereken konuları ve ülkenin dış ticaret profilini inceliyoruz.

Genel Görünüm

İtalya, çeşitlendirilmiş ekonomisi, sanayileşme stratejisi ve turizm yoluyla ülkede yarattığı uluslararası trafik ile dünya ticaretinin aktif bir katılımcısıdır. İtalya’nın sanayi stratejisi, yenilikçi endüstrilerde başta Avrupa ülkeleri olmak üzere tüm dünyaya fırsatlar yaratmaktadır. Avrupa’nın en büyük, dünyanın ise ABD, Çin ve Japonya’nın arından dördüncü lüks tüketim merkezi olan ve dünyada en fazla turist çeken beşinci ülke olan İtalya, yapılacak ticari yatırımlar için yüksek karlılık potansiyeli taşımaktadır.

2017 yılında 60 milyona ulaşan İtalya nüfusu, bu tarihten sonra azalışa geçmiştir ve bu azalışı halen sürdürmektedir. İşsizlik oranı %10 civarında olan İtalya, %30’un üzerindeki genç işsizlik oranı (15-24 yaş) ile bu anlamda Avrupa’daki en kırılgan ekonomilerden biridir. İşgücünün %70’i hizmetler sektöründe ve %25’i sanayide istihdam edilmektedir. Dünya Bankası verilerine göre, 2019 yılı GSYH büyüklüğü cari fiyatlarla 2 trilyon dolar ile İtalya, Avrupa’nın üçüncü dünyanın en büyük sekizinci ekonomisidir. Uluslararası Para Fonu (IMF) verilerine göre 2019 yılında yıllık reel olarak %0,3 oranında büyüyen İtalya ekonomisinin, 2020 yılında COVID-19 pandemisinin etkisiyle -%9,1 oranında daralacağı öngörülmektedir.

2. Dünya Savaşı sonrası dönemden günümüze kadarki süreçte İtalya, dünya savaşlarının sonuçlarından ciddi şekilde etkilenen tarım temelli bir ekonomiden Avrupa’nın en gelişmiş ülkelerinden birine dönüşmüştür. 2008 küresel finansal krizi sonrası ihracata verdiği önemi artırarak 2009’da ihracatın GSYH içindeki %19 olan payını 2018’de %26’ya taşımıştır. 

2019 yılında, İtalya toplam 532 milyar dolarlık ihracat ve 473 milyar dolarlık ithalat değeri yapmıştır. En yakın ticari partnerleri Avrupa ülkeleridir. Türkiye’den aynı yılda 9,7 milyar dolarlık ithalat yapan İtalya, Türkiye’ye 9,3 milyar dolarlık ihracat yapmıştır. 2019 yılındaki 19 milyar dolarlık ikili ticaret büyüklüğümüz ile İtalya Türkiye’nin en büyük 5. ticaret ortağıdır.

italya’ya ihracat yapmak için Sektörler ve Fırsatlar neler?

Avrupa sanayi üretiminde Almanya’dan sonra ikinci sırada olan İtalya, makine, otomotiv, ilaç, mobilya, gıda, giyim ve robotlar başta olmak üzere önemli bir ürün yelpazesinin büyük bir üreticisi ve ihracatçısıdır. Bunlarla birlikte, dünyanın önemli bir moda tasarım merkezi ve en büyük şarap üreticisidir.

Türkiye’nin İtalya’ya en çok ihracat yaptığı sektörler otomotiv, demir çelik, makine ve parçaları, meyve ve kuruyemiş ve mineral yakıtlar ve yağlardır. Bu sektörler arasında, son 5 yılda yıllık ortalama %57 artışla demir çelik ve yıllık ortalama %53 artışla mineral yakıtlar ve yağlar İtalya ihracatımızda en fazla büyüme gösteren sektörlerdir. Bunun yanı sıra, İtalya ihracatımızın %30’unu oluşturan ve en fazla ihracat yaptığımız otomotiv sektörünün alt sektörü olan motosiklet ihracatımız son 5 yılda yıllık ortalama %287’lik önemli büyümeyle ihracat gelirlerimiz için yüksek artış potansiyeli taşımaktadır.

Bu sektörlere ek olarak, örme giyim eşyası ve aksesuarları, örme veya tığ işi kumaşlar ve pamuk sektörlerinin üçü de İtalya ihracatımızda ilk 10’da yer alan fakat son 5 yılda yavaş bir oranda (%5 ve altı) payları azalan sektörlerdir. Tekstil endüstrisinin oldukça geliştiği ve dünyaca ünlü olduğu İtalya’da, tekstil hammaddesi devamlı bir ihtiyaçtır. Bu nedenle, Türkiye’nin İtalyan tekstil markaları ile kuracağı iş birlikleri, ihracatımızda değer taşıyan sektörü tekrar canlandırarak ihracat gelirlerimiz üzerinde olumlu etki yaratabilir.

Türkiye’nin İtalya’dan en fazla ithalat yaptığı sektörler makine ve makine parçaları, otomotiv, plastik ve plastik ürünleri ve elektrikli cihazlardır. Bu sektörlerin tamamında Türkiye’nin ithalatında son 5 yılda azalma gözlenirken, tüm sektörler arasında en fazla artışı son 5 yılda yıllık %104’lük büyüme ile gemiler ve tekneler sektörü göstermiştir.

italya’ya ihracat yapmak için Anlaşmalar ve Vergiler durumu

AB Gümrük Birliği Anlaşması sayesinde Türkiye, İtalya’ya yaptığı ihracatlarda gümrük vergisinden muaf tutulmaktadır.

Katma Değer Vergisi İtalya’da IVA (Italian Imposta sul valore aggiunto) olarak bilinmektedir ve standart oranı %22’dir. Su, gıda ürünleri, gazete ve kitap, yolcu taşımacılığı, sosyal hizmetler, konut, çevre temizliği için toplanan atık maddelerde %4 ve %10 olmak üzere indirilmiş oranlar uygulanmaktadır.

İtalya’da uygulanan KDV ile ilgili detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

İtalya’da elde edilen gelirler ayrıca Kurumlar Vergisi ve Bireysel Gelir Vergisi’ne tabi tutulmaktadır. Kurumlar Vergisi oranı %27,5’dir ve Bireysel Gelir Vergisi oranı elde edilen gelire göre, progresif olarak %23 ile %43 arasında değişmektedir.

italya’ya ihracat yapmak için Standartlar ne olmalı?

italya’ya ihracat yapmak için bazı mevzuatlara uyulması gereklidir. Ürünlerin AB pazarına girişte tüketici sağlığı ve güvenliği ile çevrenin korunmasına ilişkin uyulması gereken zorunlulukları kapsayan AB teknik mevzuatını uygulamaktadır. Bu mevzuatta yer alan CE (Conformite European) işareti, gıda ürünleri için HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Pointve) ve kimyasal ürünler için REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) uygulamaları hem AB içinde üretilen hem de AB’ye ithal edilen ürünleri kapsayan zorunlu sertifikasyon uygulamalarıdır.

Bunlara ek olarak, ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve GLOBALGAP sertifikaları İtalya’ya yapılacak ihracatlarda önem taşımaktadır.

Paketleme ve Etiketleme

İtalya’ya ihraç edilen ürünlerin paketlenme ve etiketlenmede AB kurallarını karşılaması çoğu zaman yeterli bulunurken, etiketleme ve markalama için İtalyan ulusal gönüllü programların kullanımı yerel müşteri tarafından takdir edilmektedir. Etiketlemeler hem İtalyanca hem de İngilizce olarak yazılmalıdır. Son kullanma tarihi, boyut ve ağırlık bilgilerinin belirtilmesi zorunludur.

İtalya Ulusal Birleşme Kurumu (UNI) genel ulusal düzenlemelerden, İtalyan Elektronik Komitesi (CEI) ise elektrik elektronik ve telekomünikasyon alanındaki düzenlemelerden sorumludur.

UNI internet sitesi için tıklayınız. 

CEI internet sitesi için tıklayınız.  

italya’ya ihracat yapmak için Pazara Giriş Yolları

Acenteler ve distribütorler: Yerel acenteler veya distribütörler kullanmak, İtalyancanın işletmelerin ana dili olması ve dilde akıcılığın yerel ortaklar kullanırken büyük bir avantaj yaratması açısından etkili pazara giriş yoludur. İtalya ile herhangi bir sözleşmeye girmeden önce vergi ve hukuk danışmanı ile görüşülmesi önerilmektedir.

Doğrudan satış: Coğrafi yakınlığa ve gümrük anlaşmasına sahip ülkeler için çekici bir seçenek olan doğrudan satış opsiyonu, beraberinde İtalyanca bilme veya tercüman kullanma zorunluluğunu getirmektedir. Girilecek pazarda kapsamlı bir hakimiyet kurmak zorluk oluştursa da yapılacak ihracattan en yüksek kar potansiyelini taşıyan yoldur.

E-ticaret: İtalya, 2019 yılındaki %15’lik büyümesi ile Batı Avrupa’da en hızlı büyüyen e-ticaret pazarlarından biridir. Diğer seçeneklere göre daha uygun fiyatlı ürünlerin İtalya’ya ulaşımı açısından daha ulaşılabilir bir kanal olması ile birlikte İtalyan pazarındaki değişimlerin takip edilmesi ve karlılığın sürdürülmesi bu yolun temel zorluğudur.   

İş Kültürü

Son yıllarda İtalya’da yapılan reformlar ile şirketlerin sözleşmeleri uygulaması, mülklerini kaydetmesi ve iflasları çözmesi kolaylaşmıştır. Türk iş kültürü ile benzer bir yapıda olan İtalyan firmaları ile iş yaparken kalıcılık ve istikrar mesajı verilmesi önem taşımaktadır. İtalya iş kültüründe fuar katılımları hala önemini korumakta ve İtalyan firmalarının tercihlerinde etkili bir unsuru oluşturmaktadır.

İtalyanların büyük çoğunluğunun İngilizce dil hakimiyeti yüksek olmadığından, tercüman kullanımı gerektiği durumlar olmaktadır. İş toplantılarında dağıtılacak kartvizitlerin bir yüzü İtalyanca yazılması tavsiye edilmektedir. Dakiklik konusuna İngiltere ve Almanya gibi diğer Batı Avrupa ülkeleri kadar önem verilmemektedir. Çoğu ülkeden daha fazla resmi tatile sahip olan İtalya’da birçok firma Ağustos ayının büyük bir bölümünde kapalıdır. 

Yazı Kategorisi:
Bilgi Bankası · İhracat

Comments are closed.