ingiltere'ye İhracat Yapmak - İhracat rehberi

ingiltere’ye İhracat Yapmak

March 26, 2021
68
Views

Ülkelerin dış ticaret potansiyellerini ele aldığımız yazı dizimize İngiltere’ye ihracat yapmak ile devam ediyoruz. ingiltere’ye ihracat yapmak için dikkat edilmesi gereken konuları ve ülkenin dış ticaret profilini inceliyoruz.

Genel Görünüm

Dünyanın en büyük altıncı ekonomisi olan İngiltere, liberal ve küresel düzenle entegre ekonomisi ile ticaret ve yatırım için güvenli ve iş dostu bir ortam sağlamaktadır. Dünyanın en eski demokrasilerinden biri olan İngiltere, istikrarlı bir yasal ve düzenleyici ortama, iş yapmayı kolaylaştıran, özel mülkiyeti koruyan şeffaf ve esnek iş hukuku düzenlemelerine ve dünya çapında diplomatik etkiye sahip bir ülkedir. Başkenti Londra, dünyanın ikinci büyük finans merkezi olmasının yanı sıra kaliteli eğitim, uluslararası ticaret ve küresel ekonomi için komuta merkezlerinden biridir. İngiltere, Dünya Bankası’nın “İş Yapma Kolaylığı” endeksinde 8. sırada yer almaktadır.

İngiltere, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda’dan oluşan İngiltere, 66,8 milyonluk nüfusu ile Avrupa’nın Almanya’dan sonra en kalabalık ikinci ülkesidir. Dünya Bankası verilerine göre 2019 yılındaki işsizlik oranı %3,9’dur ve işgücünün %81’i hizmetler sektöründe istihdam edilmektedir. Birleşik Krallık Ulusal İstatistik Kurumu’na göre 2019 yılında 2,82 trilyon dolarlık GSYH’sinin %80’i aşkın kısmını hizmetler sektörü domine etmektedir. 2019 yılında gerçekleştirdiği 467,5 milyar dolarlık ihracat ile dünyada 11. sırada ve 691,9 milyar dolarlık ithalat ile dünyada 5. sıradadır. 2019 yılında 195 milyar dolar ticaret açığı veren İngiltere’nin hizmette ticaret fazlası ve mallarda ticaret açığı bulunmaktadır.   Uluslararası Para Fonu (IMF) verilerine göre, 2019 yılında yıllık reel olarak %1,4 oranında büyüyen İngiltere ekonomisinin, 2020 yılında COVID-19 pandemisinin etkisiyle -%6,5 oranında daralacağı öngörülmektedir.

2017 Mart ayında resmi olarak dünyaya açıklanan ve 2020 Ocak ayının sonunda gerçekleşen Brexit ile İngiltere, 1975 yılında Avrupa Ekonomik Topluluğu iken katıldığı Avrupa Birliği üyeliğinden kendi isteği ile ayrılmıştır. Günümüzde halen geçiş aşamasında sayılan Birleşik Krallık, geçiş süresince AB hukukuna tabidir ve AB gümrük birliğinin ve tek pazarın bir parçası olmaya devam etmektedir, ancak artık AB’nin siyasi organlarının veya kurumlarının bir parçası değildir. Bu süreçte AB ile Ticaret Anlaşması için müzakereler gerçekleştirecek olan İngiltere’nin, ülkemizle de ikili ticaret anlaşması yapmak üzere, iki ülke arasında kurulmuş olan Ticaret Çalışma Grubu bünyesinde, önceden hazırlıkları yapılmış olan bir STA (Serbest Ticaret Anlaşması) müzakere süreci yürütmesi planlanmaktadır.

Comtrade verilerine bakıldığında, Türkiye Birleşik Krallık’a 2019 yılında 11,2 milyar dolarlık ihracat yaparken 5,6 milyar dolar ithalat yapmıştır. 16,8 milyar dolar büyüklüğündeki ikili ticaretimiz ile Birleşik Krallık, Almanya’dan sonra ihracat büyüklüğümüzün en yüksek olduğu ikinci ticari ortağımız konumundadır. Sürdürülebilir ve güvenli bir ticari partnerimiz olan Birleşik Krallık ile olan ilişkilerimiz, ihracat gelirlerimiz açısından yüksek önem taşımaktadır.

ingiltere’ye ihracat yapmak için Sektörler ve Fırsatlar neler?

Birleşik Krallık, itici gücü olan finans ve profesyonel hizmetler konusunda uzmanlaşan hizmetler sektörüne ek olarak çeşitli sektörlerde dünyanın önde gelen ülkelerindendir. Havacılık sektörü, büyüklüğüyle Avrupa’da ikinci, dünyada ise üçüncü sırada yer alan önemli bir gelir kaynağıdır. Otomotiv sektörü, büyük Avrupalı otomobil üreticilerinin en yüksek verimlilik için başvurduğu, motor sporlarında dünya lideri olan ve çok çeşitli uzman mühendislik danışmanlığına sahiptir. Teknoloji, güçlü bir girişimci kültürü üzerine kurulu binlerce start-up’ı ile dünyanın en büyük inovasyon ekosistemlerinden birine sahiptir.

Sağlık sektörü ise, bilimsel buluşlar geçmişiyle dolu, yeni nesil yaşamı değiştiren tedaviler, teknolojiler ve hizmetler sunan dünyanın güvenini kazanmış bir sektördür.

ITC verilerine göre, Türkiye’nin İngiltere’ye en fazla ihracat yaptığı otomotiv sektörü, İngiltere ihracatımızın %20’sini tek başına oluşturmaktadır. Birleşik Krallık, hafif ticaret araçları ihtiyacının büyük bir çoğunluğunu Türkiye’den karşılamaktadır ve ülkemize düzenli bir gelir kaynağı oluşturmaktadır. Otomotivden sonra en fazla ihracat yaptığımız tekstil ve hazır giyim, elektrikli cihazlar, değerli taşlar ve metaller sektörleri her biri 1 milyar doların üstünde gelir getiren önemli döviz kaynaklarıdır. Önde gelen bu sektörler arasından son 5 yılda artış gösteren tek sektör yıllık ortalama %4 artış ile elektrikli cihazlar sektörüdür.

İngiltere’nin AB’den ayrılma kararının muhtemel sonucu olarak görülen Avrasya ile ekonomik ilişkilerini geliştirme stratejisinin iyi değerlendirilerek, ihracatımızda önde gelen  sektörlerdeki sabit veya azalan trendleri iyileştirme çabaları Türkiye için uzun vadede olumlu sonuçlar doğuracaktır.

Türkiye’nin İngiltere’den en fazla ithalat yaptığı sektörler ise makineler, demir, çelik, değerli taşlar ve metallerdir. Her biri son 5 yılda artış gösteren bu sektörler arasında yıllık ortalama %307’lik önemli büyümesiyle değerli taşlar ve metaller öne çıkmıştır.

ingiltere’ye ihracat yapmak için Anlaşmalar ve Vergilerin durumu

2017’de Ankara Anlaşması ile İngiltere’de iş kuran Türk vatandaşlarına tanınan süresiz oturma hakkına 2017’de getirilen kısıtlama ile günümüzde işini devam ettirmek ya da iş kurmak isteyen Türk vatandaşları için azami üç yıllık oturum hakkı verilmektedir.

İngiltere ile Türkiye arasında AB Gümrük Birliği’nden kaynaklanan gümrük vergisinden muaf olarak ticaret yapma hakkı halihazırda Brexit geçiş aşaması nedeniyle korunmakta ve Serbest Ticaret Anlaşması görüşmeleri sürmektedir.

İngiltere’de Katma Değer Vergisi oranı %20’dir. Kamu hizmetleri, enerji tasarruf ürünleri ve sağlık amaçlı kullanılan bazı ürünlerde bu oran %5 iken posta pulları, finansal ve mülk işlemleri gibi bazı kategoriler KDV’den muaftır.

ingiltere’ye ihracat yapmak için Standartlar ne olmalı?

2005 Genel Ürün Güvenliği Yönetmeliği (GPSR), İngiltere’ye ihracatı yapılacak tüm ürünlerin tamamen veya makul olarak öngörülebilir oranda güvende olmasını gerektirir ve icra makamlarının bu yükümlülük yerine getirilmediğinde uygun önlemleri alma yetkileri vardır. GPSR internet sitesinden standartlarla ilgili detaylı bilgiye ulaşmak için tıklayınız.

Paketleme ve Etiketleme

İngiltere’ye yapılacak ihracatlarda menşei, ağırlık, boyut, kimyasal bileşenler ve tehlike içeren muhtemel durumlar hakkında bilginin perakende satışa sunulan ürünlerde yer alması gerekmektedir. Ürünün etiketlenemiyor olduğu durumlarda ise söz konusu bilginin ambalaj ve/veya kullanma kılavuzu gibi basılı olarak bulundurulması gerekmektedir. Ayrıca, İngiliz ölçü biriminin Avrupa’dan farklı olması nedeniyle ihracatlarda çift etiketleme sık olarak kullanılmaktadır.

Buna ek olarak, ürünün çevre dostu olduğunu belirten “Eco-label” kullanımı gittikçe yaygınlaşmaktadır. Çevre dostu ürünlere yönelik talebin artması ve kişilerin çevre konusunda gittikçe daha dikkatli hale gelmesi bu etiketin kullanımını artırmaktadır.

Pazara Giriş Yolu

Acenteler ve Distribütörler: ingiltere’ye ihracat yapmak için distribütörlerin kullanımı acentelere göre daha yaygındır. İngiltere içinde bulunan farklı bölgelerin ihtiyaçlarına uygun olarak farklı distribütörler ile çalışılması faydalı olabilir.

Doğrudan Satış: Coğrafi yakınlığa ve gümrük anlaşmasına sahip ülkeler için uygun bir seçenektir ve İngiltere anadili İngilizce olduğu için iş yapmak kolaydır. Girilecek pazarda kapsamlı bir hakimiyet kurmak zor olsa da uzun vadede karlı bir giriş yoludur.

E-ticaret: Dünyanın üçüncü büyük e-ticaret pazar hacmine ve çevrimiçi müşterisine sahip olan İngiltere’ye girişler için iyi bir seçenektir. Kişi başına yapılan harcamanın 2019 yılında 1,650 dolar olması, e-ticaretteki yüksek gelir potansiyeline işaret etmektedir.

İngiltere her çeşit reklam ve tanıtım aracının kullanımına açık bir ülkedir. Ülkede tanıtım kampanyasına yardımcı olabilecek birçok reklam ajansı ve iletişim desteği verebilecek firma bulunmaktadır. İngiltere’de reklamlar ile ilgili standartlar ve kurallardan “Reklam Standartları Kurumu” sorumludur. Reklam ve tanıtım ile ilgili detaylı bilgi almak için tıklayınız.

İş Kültürü

İngiltere’de iş disiplini; ilke ve usullerine bağlı, ciddi ve profesyonel bir iş anlayışın ürünüdür. Yapılan anlaşma şartlarına uygun hareket etme yönünde yerleşik bir anlayışın sonucu olarak, özellikle kalite ve mal teslimi konusunda belirlenen kriter ve zaman unsurları her zaman uyulması beklenilen konular arasındadır. Ticaret yaparken olası bir gecikmenin ve değişikliğin en kısa zamanda bildirilmesi, ticaret partnerleri ile açık iletişimin sürdürülmesi beklenmektedir.

İş toplantılarını gerçekleştirmek üzere yaşça büyük şirket çalışanlarının seçilmesi İngiltere’de tecrübeye verilen önem açısından dikkat edilen bir unsurdur. Ayrıca, gizlilik önemli olduğundan kişisel sorulara hoş bakılmaz ve kişisel mesafeye önem gösterilir. Son olarak, İngiltere’de karar verme süreci yavaş ve detaylı bir eğilim içindedir. Bu nedenle de verilen teklifler için aceleci olunmaması, ilişkilere uzun vadeli bakılması faydalı olacaktır.

Yazı Kategorisi:
Bilgi Bankası · İhracat

Comments are closed.