İhracatta Ticari Sözleşmeler - İhracat rehberi

İhracatta Ticari Sözleşmeler

March 18, 2021
167
Views

ihracatta ticari sözleşmeler ve sözleşmeye dayalı düzenlemeler, yerel düzenlemelere göre komplikasyonlara çok daha eğilimli olabilir. Dil engelleri yanlış anlamalara neden olabilir. Kültürel ve coğrafi engeller ortaya çıkabilir. Kelimelerin genellikle farklı yerlerde farklı anlamları vardır.

Bu nedenle ihracatta ticari sözleşmeler spesifik ve her şeyi kapsayıcı olmalıdır. 

Uluslararası ticarette uzmanlaşmış bir hukuk uzmanı bulmak, düzenleyici ve yasal tuzaklardan kaçınmanıza ve gerekirse anlaşmazlıkları çözmenize yardımcı olacaktır. Ayrıca, uluslararası sözleşmeler, hedef pazarınızı yöneten iş yasaları ve bu pazar ile ilgili ülke arasındaki mevcut ticaret anlaşmaları hakkında da bilgi edinmelisiniz.

ihracatta Ticari Sözleşmeler: ‘Uygun hukuku’ anlamak

İhracatta ticari sözleşmelerdeki sorunlar, ilgili ülkelerin yasalarındaki farklılıklar nedeniyle ortaya çıkabilir. Farklı yasalar uygulandığında, sonuçlar tutarsız olabilir ve asli haklar kimin yasasının geçerli olduğuna bağlı olabilir. Örneğin, bir yasa bir sözleşmenin yazılmasını gerektirebilirken bir diğeri olmayabilir. Veya bir yasaya göre, sözleşmeye taraf olmayan kişiler belirli haklara sahip olabilirken, başka bir yasaya göre hakları olmayabilir.

İpucu: Başlangıçtan itibaren, hangi yasanın “uygun yasa” olduğunu belirlemek ihracatta ticari sözleşmeler için oldukça önemlidir.

ihracatta Ticari Sözleşmeler: Mal satış sözleşmeleri

Malların satışını kapsayan bir sözleşme, malların bir miktar para karşılığında bir alıcıya aktarılmasını veya devretmeyi kabul etmeyi içerir.

Mülkün fiili devri, mal satışını, kira veya mülk kredisi gibi diğer işlemlerden ayırır.

“Mallar” terimi, tüm taşınır şeyleri içerir ve gayrimenkulleri ve borçlar, hisseler, patentler ve hizmetler gibi gayri maddi varlıkları hariç tutar. Ayrıca, paranın el değiştirmesi, mal satışını takas veya karşı ticaret gibi diğer işlemlerden ayırır.

ihracatta Ticari Sözleşmeler: Mülkiyetin devri ve devir etkileri

Çeşitli faktörler, alıcının malların mülkiyetini aldığı tam yasal ana bağlıdır (resmi terimlerle, mülkiyet sizden alıcıya geçtiğinde veya sizden alıcıya aktarıldığında).

 • Risk: Mülkiyet devri, malların tamamen veya kısmen kaybolması, hasar görmesi veya tahrip olması durumunda tarafların haklarını etkiler.
 • Reddetme: Mülkiyet devri gerçekleştiğinde, kalite, miktar veya tanımla ilgili geçerli şikayetlere rağmen alıcınızın malları reddetmesini engelleyebilir.
 • Fiyat: Alıcınız mülkiyeti aldıktan sonra, ona karşı sadece kaybedilen kâr için değil, ödenmemiş fiyatın tamamı için yasal işlem başlatabilirsiniz.
 • Eylem Hakkı: Unvanı aldıktan sonra, alıcı hukuksal işlem ya da diğer yöntemlerle kendi mülkiyet haklarını zorlayabilir.

Malların teslim edilmesi

Malları alıcınıza şu iki yoldan biriyle teslim etmelisiniz:

Gerçek: Aksi belirtilmedikçe, teslimat yeri iş yeriniz olarak anlaşılır.

 1. Fiziksel olarak, konşimento gibi yasal bir tapu belgesi sunarak; veya
 2. Sembolik olarak, örneğin malların depolandığı yerin anahtarını teslim ederek.

Sözleşmeniz teslimatın nerede yapılacağını belirtmelidir. Uluslararası konularda, bu genellikle Maliyet, Sigorta ve Navlun (CIF) veya Gemide Ücretsiz (FOB) terimleriyle tanımlanır.

Malların kabulü veya reddi

Sözleşmenin tüm koşullarını karşılıyorsanız, alıcınızın malları kabul etmesi gerekir. Bunları gerekçe göstermeden kabul etmeyi reddetmeniz, size tazminat davası açma hakkı verir. Satışın bir koşulunu ihlal ederseniz, alıcı malları yasal olarak reddedebilir.

Talep üzerine, alıcınızın malları incelemesine izin vermelisiniz. Alıcı şunları yaparak bunları kabul edebilir veya reddedebilir:

 • Satıcıya kabulünü iletmek
 • Satıcının mal sahipliğine aykırı bir şekilde hareket etmek, örneğin malları teslim edildikten sonra yeniden satmak
 • Satıcıya reddetmeye karar verdiğini bildirmeden malları saklamak

Bu tür kabul veya ret türlerinden herhangi biri gerçekleştiğinde, alıcı, sözleşmenin bir koşulunu ihlal etmiş olsanız bile artık malları reddedemez.

Ödenmemiş satıcının hakları

İpucu: Anlaşmazlıkları önlemek için ürünleri yabancı düzenlemelere ve kültürel tercihlere uygun şekilde değiştirin.

Satıcı olarak en iyi korumanız gereken şey peşin veya teslimatta ödeme almaktır. Ardından, onaylanmış akreditif ile ödeme yapılır (tercihen geri alınamaz). İkisi de mümkün değilse, ödenmemiş satın alma fiyatı için teminat almalısınız. Bu birkaç şekilde olabilir, ancak en yaygın yöntem mülkiyeti rezerve etmek veya mallarda teminatlı bir menfaat elde etmektir.

Hizmet satış sözleşmeleri

Servis sözleşmeleri, el sıkışmadan yasal ve teknik özelliklerin sayfalarına kadar değişebilir.

Biçim ne olursa olsun, her iki taraf da aynı anlayışa sahip olmalıdır:

 • Sağlanacak hizmetler
 • Hizmeti verecek personel
 • Müşteriye sunulacak tesisler
 • Hizmet sunumunun başlayıp biteceği tarih
 • Yapılacak ödemeler
 • Ödemelerin yapılacağı karşılaştırmalar veya tarihler
 • Sözleşmenin feshedilebileceği koşullar ve işin tamamlanması, bugüne kadar tamamlanan işin teslim edilmesi, kısmi ödemeler, cezalar vb.
 • Müşterinin kararlaştırılan personeli, bilgileri veya tesisleri sağlayamaması durumunda prosedür
 • Engelleme koşulları
 • Teklif veya kesin teminat veya teminatın iade şartları
 • Anlaşmazlıkları çözme prosedürleri

Diğer iş kültürlerinde müzakere

Genel Batı iş uygulaması, bir işlemi müzakere etmek ve ardından bunun etrafında bir alıcı-satıcı ilişkisi kurmaktır. Ancak birçok ülkenin iş kültüründe bu süreç tersine dönmüştür. Biri, olası bir müşteriyle kişisel bir ilişki kurarak başlar ve bu ilişki kurulduğunda ve herkes onunla rahat olduğunda, gerçek iş görüşmeleri başlayabilir.

 Tüm tarafların nihai amacı bir sözleşme imzalamak iken, ilişkiye dayalı bir iş kültürünün acil amacı kişisel bağlantılar kurmaktır. 

Sorumlu İş Davranışı

Sorumlu İş Davranışı, ekonomik, sosyal ve çevresel açıdan sürdürülebilir bir şekilde yurtdışında sorumlu bir şekilde iş yapan şirketlerle ilgilidir.

Sorumlu iş davranışları bir şirketin paydaş ilişkilerini yönetme, çatışmaları önleme, sosyal ve çevresel riskleri azaltma ve toplulukların, bölgelerin ve ülkelerin sürdürülebilir kalkınmasına katkıda bulunma becerisini artırabilir.

Sorumlu iş davranışları şirketlerin her bir işlevinin çevredeki ekonomi, topluluk ve çevre üzerindeki etkisini anlamalarını ve faaliyetlerini ve işlemlerini kendileri ve diğer paydaşlar için değer yaratmak üzere ayarlamalarını içerir.

Uluslararası standartların karşılanması

Gıdalardaki bileşenlerden elektrikli ekipmanların sertifikalandırılmasına kadar neredeyse her şey için uluslararası standartlar vardır.

İhracatçıysanız, ihraç ürün veya hizmetinizde kullandığınız standartların hedeflediğiniz pazarla uyumlu olmasını sağlamanız gerekir.

Uluslararası standartları benimsemek rekabet gücünüzü artıracak, yabancı uzmanlarla teknik bilgi alışverişi yapmanızı kolaylaştıracak ve yeni bir pazara girmek için test etme ve yeniden sertifikalandırma söz konusu olduğunda paradan ve emekten tasarruf etmenizi sağlayacaktır.

Yazı Kategorisi:
İhracat

Comments are closed.