Fransa’ya İhracat Yapmak - İhracat rehberi

Fransa’ya İhracat Yapmak

March 25, 2021
28
Views

Ülkelerin dış ticaret potansiyellerini ele aldığımız yazı dizimize Fransa’ya ihracat yapmak ile devam ediyoruz. Fransa’ya ihracat yapmak için dikkat edilmesi gereken konuları ve ülkenin dış ticaret profilini inceliyoruz.

Genel Görünüm

Dünyanın en büyük yedinci ekonomisi olan Fransa, güçlü sanayi temeli, çok sayıda büyük ulusal işletmesi ve önemli uluslararası fuarlara ev sahipliği yapması ile sayısız ticaret fırsatları sunmaktadır. Çeşitlendirilmiş ve sofistike tüketim alışkanlıkları, yüksek harcama güçleri ile Fransız tüketicileri ticaret partnerlerine yüksek karlılık potansiyeli sunmaktadır. Fransa, Dünya Bankası “İş Yapma Kolaylığı” endeksinde 32. sırada yer almaktadır.

67 milyonluk nüfusu ile Fransa, Almanya’dan sonra AB’nin en kalabalık 2. ülkesidir. 2019 yılındaki %8,4’lük işsizlik oranı ile Fransa, hem dünya hem de AB ortalamasının üstündedir. Bunun başlıca nedeni, Fransa’daki katı işgücü piyasası düzenlemeleridir. İşgücünün %77’si hizmetler sektöründe ve %20’si sanayide istihdam edilmektedir. Hizmetler sektöründeki istihdamının son 10 yılda devamlı artan eğilimde olması, Fransa ekonomisinin gelişimini sürdürdüğünün bir göstergesidir. 2019 yılındaki GSYH büyüklüğü cari fiyatlarla 2,7 trilyon dolar olan Fransa, AB’de Almanya’dan sonra ikinci en büyük ekonomidir. Uluslararası Para Fonu (IMF) verilerine göre 2019 yılında yıllık reel olarak %1,3 oranında büyüyen Fransa ekonomisinin, 2020 yılında COVID-19 pandemisinin etkisiyle -%7,2 oranında daralacağı öngörülmektedir.

Comtrade verilerine göre, Fransa 2019 yılında toplam 569 milyar dolarlık ihracat, 651 milyar dolarlık ithalat gerçekleştirmiştir. En yakın ticari ilişkilerini komşu ülkeleri olan Almanya, İtalya, İspanya, Belçika ve dünya ticaretinde başı çeken Amerika ve Çin ile kurmuştur. Türkiye ise 2019 yılında 6,76 milyar dolarlık ithalat yaparken yaklaşık 7,95 milyar dolarlık ihracat yapmıştır. 2019 yılında 14 milyar doları aşan ikili ticaret ile Fransa, Türkiye’nin en fazla ihracat yaptığı 7. ülke konumundadır.

Fransa’ya ihracat yapmak için Sektörler ve Fırsatlar neler?

Gelişmiş ve sanayileşmiş bir ülke olan Fransa’da, enerji, kimya, turizm, ulaşım, yiyecek ve içecek ve giyim önde gelen sektörlerdir. Fransa bu sektörlerde alanında lider birçok firmaya ev sahipliği yapmaktadır. Nükleer Enerji Enstitüsü verilerine göre, Fransa Amerika’dan sonra dünyada en fazla nükleer enerji üreten ülkedir. Dünya Turizm Organizasyonu verilerine göre, Fransa dünyada en çok turistin ziyaret ettiği ülke, başkenti Paris ise Bangkok’un ardından yılda yaklaşık 20 milyon turist ile dünyada en çok ziyaret edilen ikinci şehirdir.

Türkiye’nin Fransa’ya en çok ihracat yaptığı sektörler otomotiv, makine ve makine parçaları, elektrikli cihazlar ve giyim ve aksesuarlarıdır. Bu sektörlerin tümünde son 5 yılda artış görülürken, yıllık ortalama %15 büyüme ile otomotiv ve yıllık ortalama %12 büyüme ile makine ve makine parçaları, Fransa genel ihracatımızdaki yıllık ortalama %8’lik büyümenin üstünde performans sergilemişlerdir. Fransa’nın toplam ithalatında da son 5 yılda artış gösteren ve dış ticaret dengesinin negatif olduğu bu iki sektör, Fransa ihracatımızın artışı için potansiyel taşımaktadır.

Türkiye’nin Fransa’dan en çok ithalat yaptığı sektörler otomotiv, makine ve makine parçaları, demir çelik, elektrikli cihazlar, plastik ve plastik ürünleridir. Son 5 yılda yıllık ortalama -%5 küçülme ile otomotiv ve yıllık ortalama -%6 küçülme ile makine ve makine parçaları, genel Fransa ithalatımızdaki -%4’lük küçülmenin üstünde düşüş göstermişlerdir. Demir çelik sektörü ise son 5 yılda yıllık ortalama %14 büyüme ile bu sektörler arasında en fazla artışı göstermiştir.

Fransa ile ticaretimizde en fazla ihracat ve ithalat yaptığımız sektörler yüksek benzerlik göstermektedir. Ancak, bu sektörlerde ihracatımızda artış meydana gelirken ithalatımızın azalması Fransa ile ticaretimizin yıldan yıla daha karlı bir hale geldiğinin göstergesidir. 

Fransa Ulusal Meclisi, yenilenebilir enerji üretimini artırmaya yönelik kararlar alarak mevcutta yüksek oranda nükleer kaynaklı olan enerji üretiminin 2030’a kadar %33 oranında yenilenebilir enerjiden üretilmesini hedeflemiştir ancak AB raporlarına göre mevcutta bu hedefin altında kalmaktadır. Türkiye ise yenilenebilir enerji kullanımını başarıyla artırmaktadır ve 2023 yılı için enerji üretiminde %60 oranında hedef açıklamıştır. Türkiye yenilenebilir enerji alanında, Fransa’daki proje geliştiricilere ve alt yüklenicilere yardımcı olarak ticari ilişkisini geliştirmek için iyi bir konumdadır.

Fransa’ya ihracat yapmak için Anlaşmalar ve Vergilerin durumu

AB Gümrük Birliği Anlaşması sayesinde Türkiye, Fransa’ya yaptığı ihracatlarda gümrük vergisinden muaf tutulmaktadır. Türkiye ile Fransa arasında ayrıca “Çifte Vergilendirmeyi Önleme” ve “Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması” ikili anlaşmaları yürürlüktedir.

Fransa’da Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) olarak bilinen Katma Değer Vergisi, AB düzenlemelerine dayanmaktadır ve standart oranı %20’dir. Kafe ve restoranlarda yapılan satışlar, sosyal hizmetler, sağlık ürünleri, sanat ve medya satışları için ürünün kategorisine göre %5.5 veya %10’luk indirimli oranlar uygulanmaktadır.

Fransa’da vergiden sorumlu otorite olan Maliye Müdürlüğü’nün internet sitesinden farklı kategoriler için Katma Değer Vergisi uygulamalarını öğrenmek için tıklayınız. (Fransızca)

Fransa’da Kurumlar Vergisi standart oranı %31 iken, 250 milyon euroluk iş hacmine sahip yeni kurulan şirketlerin 500.000 euroya kadar olan vergilendirilebilir gelirlerinde %28 indirimli oran uygulanmaktadır. Fransa Maliye Bakanlığı indirimli oranın 2022 yılında %25’e düşürüleceğini duyurmuştur.

Fransa’da yerleşik olmayan kişiler kazandıkları 27.519 euroya kadar olan gelirler için %20, bu eşiğin üzerindeki gelirler için %30 vergi ödemektedirler.

Fransa’ya ihracat yapmak için Standartlar ne olmalı?

Fransa, ürünlerin AB pazarına girişte tüketici sağlığı ve güvenliği ile çevrenin korunmasına ilişkin uyulması gereken zorunlulukları kapsayan AB teknik mevzuatını uygulamakla beraber atık arıtımı konusunda hassastır. Bu mevzuatta yer alan işaretlere ek olarak, Fransa’da satılan ürünler için kalite ve güvenilirlik sembolü olan NF işareti yüksek önem taşımaktadır.

NF işareti ile detaylı bilgi almak için tıklayınız.

Fransa’da standartlardan sorumlu otorite; Fransa Standardizayon Birliği’dir (AFNOR).

AFNOR internet sitesi için tıklayınız.

Paketleme ve Etiketleme

Fransa’ya ihraç edilecek ürünler için yapılacak paketleme ve etiketlemede AB kuralları geçerlidir. Ek olarak, gıda ürünleri için bazı özel gereksinimler bulunmaktadır.

Gıda ürünleri için uygulanan etiketleme kuralları hakkında detaylı bilgiye ulaşmak için tıklayınız. (Fransızca)

Kaliteye ve görünüme önem veren Fransız tüketicilere satılacak ürünlerin paketlemesinde tasarıma önem verilmesi faydalı olacaktır. Ürünlerde kullanılacak etiketlerin, kullanım talimatlarının ve servis şartlarının Fransızca olması zorunludur.

Fransa’ya ihracat yapmak için Pazara Giriş Yolu nelerdir?

Fransa’da dile verilen önem nedeniyle, pazarda uzun vadeli başarı için yerel dili konuşan personel veya yerel dil temsilciliğine sahip olmak gereklidir.

Acenteler ve distribütörler: Akıcı bir şekilde Fransızca konuşan yerel acentelerin veya distribütörlerin kullanılması, Fransa pazarında varlık göstermenin etkili bir yoludur. Fransa’nın yüzölçümünün büyük olması, ulusal erişimi sağlamak için çeşitli bölgelerde temsilcilere ihtiyacınız olabileceği anlamına gelmektedir.

Doğrudan satış: Coğrafi yakınlığa ve gümrük anlaşmasına sahip ülkeler için çekici bir seçenek olan doğrudan satış opsiyonu, beraberinde Fransızca bilme veya tercüman kullanma zorunluluğunu getirmektedir.

E-ticaret: E-ticaret, pazar büyüklüğü olarak dünyada 6. sırada yer alan Fransa’da pazara giriş için iyi bir opsiyondur. Diğer seçeneklere göre daha uygun fiyatlı ürünlerin Fransa’ya ulaşımı açısından daha ulaşılabilir ve büyüyen bir kanaldır.

İş Kültürü

Formalite Fransa’da büyük saygı görmektedir ve Fransızlar ilk defa tanıştıkları kişilerden kendilerini tanıtırken hem adlarını hem soyadlarını kullanmalarını beklerler. Fransa’da dış görünüşe verilen önem açısından toplantılarda şık giyinmek önemlidir. Fransızların dillerine olan bağlılığına saygı olarak iş toplantılarında dağıtılacak kartvizitlerin bir yüzü Fransızca yazılmalıdır.

Ödeme Koşulları

Fransa ile yapılacak ticaret sözleşmesinde ödeme koşulları belirtilmelidir. Herhangi bir anlaşmazlık yaşanması durumunda, çözüm için Fransız hukuk sistemine başvurulmaktadır. Fransız müşteriler satın alımlarda kredi talep edebileceğinden, ödeme koşulları fiyatlara dâhil yansıtılmalıdır.

İşletmeler arası işlemler için ödeme süresi, malların alınmasından hemen sonra (genellikle anlaşmalı küçük bir indirim ile) 60 güne kadar değişebilmektedir.

Yazı Kategorisi:
Bilgi Bankası · İhracat

Comments are closed.